„KOSZALIN – MIASTO NA MODEL” ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Ponad dwa lata temu, wiosną 2013 roku w gronie trzech partnerów, Pracowni Pozarządowej, Fundacji Nauka dla Środowiska oraz Miasta Koszalin podjęliśmy decyzję, aby dotychczasowe relacje samorządu koszalińskiego z sektorem pozarządowym usystematyzować. Dziś, 30 czerwca, jest ostatni dzień realizacji naszego wspólnego projektu „Koszalin – miasto na model”.

Nasze stowarzyszenie od blisko 15 lat wspiera organizacje pozarządowe i ich współpracę z samorządem. Mamy wyjątkową okazję wdrażać zapisy Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w wielu zachodniopomorskich samorządach. Projekt „Koszalin – miasto na model” był dla nas doświadczeniem szczególnym. Z jednej strony dlatego, że dotyczył naszego rodzinnego miasta, a drugiej dlatego, że przewidywał on wdrożenie tak wielu modelowych rozwiązań w niedługim czasie.

Czas realizacji projektu pełen był wyzwań oraz wartościowych doświadczeń. Ogromną wartością było dla nas zwiększenie częstotliwości kontaktu z koszalińskim organizacjami. Spotkaliśmy się tak wiele razy, za nami setki rozmów, maili, wymiany doświadczeń, wspólnych działań. Dziękujemy za ten wspólny czas. Ostatnie półtora roku to także intensywna współpraca z samorządem koszalińskim: z władzami, pracownikami Urzędu, w tym przede wszystkim Referatu Organizacji Pozarządowych. Współpracowaliśmy także z jednostkami samorządu, głownie z Centrum Kultury 105. Ważną rolę odegrali też przedstawiciele mediów – w Koszalinie wreszcie zaczęło być głośno o III sektorze.

Projekt pozwolił na wdrożenie w Koszalinie naprawdę wielu zmian dotyczących współpracy samorządu i organizacji. Dał nam solidne fundamenty do dalszego rozwoju tej współpracy i budowania siły koszalińskiego sektora pozarządowego. Teraz, bardzo dużo zależy od koszalińskich organizacji – ich udziału, zaangażowania, korzystania z wdrożonych rozwiązań. Znaczące będą też dalsze działania samorządu koszalińskiego. Zainicjowane zmiany są ważne, ale ważniejsza jest ich realizacja w kolejnych latach, a także pogłębianie współpracy i rozszerzanie jej zakresu.

Dla nas, Pracowni Pozarządowej, ten projekt był kolejnym etapem realizacji naszej misji, którą jest budowanie znaczenia sektora pozarządowego oraz wzmacnianie współpracy samorządu z organizacjami i mieszkańcami. Cieszymy się, że udało nam się przyczynić do tego, by pozarządowy Koszalin rozwijał się tak intensywnie.

.

DSC_7133

.

IMG_0512

.

11K plakat

stopka_projektowy11K