PRACOWNIA CZŁONKIEM ZESPOŁU DS. PROMOCJI MIASTA KOSZALINA

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Realizując swoją misję, Pracownia Pozarządowa propaguje aktywne włączanie organizacji pozarządowych i mieszkańców w tworzenie ważnych dla samorządu dokumentów, strategii czy programów. Tak aby możliwie jak najwięcej środowisk miało swój udział w planowaniu rozwoju lokalnego, aby czuło się współgospodarzami swojej gminy czy miasta.

Z wielką radością przyjęliśmy więc wiadomość, że nasza organizacja została zaproszona przez Prezydenta Koszalina do udziału w pracach zespołu ds. budowy Programu promocji miasta. Obok kilkunastu innych przedstawicieli koszalińskich instytucji, jednostek organizacyjnych Miasta, przedsiębiorców, uczelni i organizacji będziemy mogli uczestniczyć w procesie planowania rozwoju jednej z ważniejszych sfer funkcjonowania Koszalina.

Zadaniem zespołu będzie monitorowanie i opiniowanie tworzonych założeń Programu. Widoczna w zespole szeroka reprezentacja koszalińskich środowisk oznacza, że modelowa forma współdziałania różnych podmiotów i osób z lokalnej społeczności wskazana powyżej funkcjonuje w rzeczywistości. Daje to nadzieję na wypracowanie dokumentu, który będzie odbiciem doświadczeń i oczekiwań jak największej grupy mieszkańców.