RUSZA WSPÓLNY PROJEKT PRACOWNI I GMINY BIAŁY BÓR

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu w Gminie Biały Bór działań związanych z tworzeniem strategii rozwoju turystyki Gminy.

Wspólnie z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi środowiskami stworzymy założenia dokumentu, który pod koniec roku zostanie uchwalony przez Rade Miejską i stanowić będzie ścieżkę do działań w zakresie rozwoju turystyki dla lokalnych władz, przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób i podmiotów.

Jest to już kolejny przypadek animacji rozwoju społeczności w Gminie Biały Bór prowadzonej przez Pracownię Pozarządową we współpracy z władzami lokalnymi.

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie aktywnych postaw obywatelskich, udziału w życiu publicznym i współtworzenia najważniejszych rozwiązań służących lokalnej społeczności.

W ramach działań przeprowadzone zostaną badania wśród mieszkańców, zorganizowana zostanie konferencja pokazująca dobre praktyki planowania rozwoju w obszarze turystyki, podjęte będą również działania mające na celu zawiązanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju turystyki.

O szczegółach związanych z wdrażaniem przedsięwzięcia będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych oraz na stronie WWW naszego Partnera – Gminy Biały Bór.

.

12719230_949202845167359_997238458038717606_o
.

loga_fio_stopka

Udostępnij post na Facebooku: