TRWAJĄ KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”.

Opinie można składać do dnia 28 października 2016 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, s@szczecin.uw.gov.pl lub na numer fax-u: 91-43-35-531.

Osoba odpowiedzialna za konsultacje Sandra Klimas tel: 91-43-03-238

Projekt konsultowanego programu i formularz opinii dostępne są pod linkiem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=6817