DSC_5557

STANDARDY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA RAD SENIORÓW

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Oddajemy w Wasze ręce „Standardy tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów”. Opracowana przez nas publikacja ma służyć wszystkim tym, którzy chcą powoływać Rady Seniorów i działać na ich rzecz. Standardy są oparte na zapisach ustawowych, wiedzy dotyczącej efektywnego sposobu funkcjonowania tego typu zespołów oraz na doświadczeniach członków istniejących w województwie zachodniopomorskim Rad Seniorów.

Standardy to nie zbiór twardych wytycznych. To raczej przewodnik po rozwiązaniach najbardziej efektywnych i skutecznych. Vademecum metod postępowania, które sprawdzają się i są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i wyzwania.

Standardy powstawały w oparciu o szeroką diagnozę wszystkich zachodniopomorskich Rad Seniorów. Były współtworzone przez kilka miesięcy przez specjalistów i członków Rad Seniorów, a następnie konsultowane na Zachodniopomorskim Forum Rad Seniorów.

***

W rozwijającej się demokracji, ważne jest jak najszersze włączanie w debatę publiczną każdej z grup społecznych. Skutecznym narzędziem, umożliwiającym osobom starszym udział w działaniach samorządu, może być Rada Seniorów.

Niestety, Rad Seniorów jest bardzo mało. Statuty, tych które działają, w zdecydowanej większości, powstawały bez udziału osób starszych. Ponad jedna trzecia Rad powołanych w województwie zachodniopomorskim zakończyła swoją działalność już w pierwszych miesiącach swojego istnienia, głównie z powodu braku wiedzy członków Rady o jej zadaniach i możliwościach. Funkcjonujące Rady Seniorów często nie wykorzystują wszystkich możliwości działania.

Odpowiadając na te wyzwania, opracowaliśmy przewodnik pt. „Standardy tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów”. Mamy nadzieję, że za kilka lat, liczne i efektywnie działające Rady Seniorów będą realną drogą aktywności obywatelskiej osób starszych.

.

Kliknij w okładkę by przejść do publikacji:

.
Standardy Rad Seniorów Pracownia Pozarządowa


.
asos