Lokalny Indeks Jakości Współpracy

LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY. KOSZALIN

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Trwa badanie współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Jednym z elementów badania jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych miejskich, władz miasta, referatu organizacji pozarządowych Urzędu oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ważna jest także analiza danych liczbowych obrazujących współpracę Miasta z organizacjami.

Przed ostatecznym opracowaniem raportu odbywa się spotkanie, na którym jest dokonanywana wspólna ocena współpracy. Zaproszeni na spotkanie są przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych. Liczymy na obecność osób, które są w stanie obiektywnie i całościowo spojrzeć na współpracę władz lokalnych z organizacjami. Wspólnie poznamy wyniki badań ankietowych, omówimy dane jakościowe dotyczące współpracy oraz dokonamy ostatecznej oceny. Spotkanie odbędzie się 13 marca o godz. 16:30 w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do pt. 10.03 drogą mailową: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

***

Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) to narzędzie pozwalające na diagnozę stanu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.