Pracownia Pozarządowa, Forum Rad Seniorów

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW. PROGRAM

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

WTOREK, 5 września

 

11.00 – 12.00         Rejestracja uczestników Forum; kawa powitalna

12.00 – 12.15         UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE FORUM:

Przywitanie uczestników
Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa
Anna Mieczkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

 Przedstawienie celów i programu Forum
Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa

12.15 – 13.30         Sesja plenarna: możliwości korzystania z potencjału osób starszych w rozwoju społeczności lokalnych. Panel dyskusyjny

Prowadzenie: Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa
Paneliści:
Anna Mieczkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Mirosława Zielony, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Maria Lauryn, Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów
Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa
Bogdan Nowak, Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

13.30 – 14.00         Zarządzanie projektowe w planowaniu działań Rady Seniorów Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa

14.00 – 16.00         PRZERWA OBIADOWA

16.00 – 17.00         Sesja plenarna: prezentacja zachodniopomorskich Rad i ich bieżącej działalności

17.10 – 18.00         Sesje warsztatowe – część I

Grupa A: Działania promocyjne i komunikacyjne jako klucz do efektywnego funkcjonowania Rady Seniorów Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa

Grupa B: Możliwości i bariery w aktywnym udziale Rady w procesach konsultacyjnych Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

18.00 – 18.45         Sesja plenarna: dobre praktyki w funkcjonowaniu Rad Seniorów na przykładach z woj. wielkopolskiego; Bogdan Nowak,  Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

19:30                       ANIMACJA WIECZORNA – integracja i wymiana doświadczeń

 

ŚRODA, 6 września

9.00 – 10.30           Sesja plenarna: dobre praktyki w funkcjonowaniu Rad Seniorów na przykładach z woj. podlaskiego; Maria Lauryn, Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów

10.30 – 10.50         PRZERWA KAWOWA

10.50 – 11.40         Sesje warsztatowe – część I

Grupa A: Możliwości i bariery w aktywnym udziale Rady w procesach konsultacyjnych Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

Grupa B: Działania promocyjne i komunikacyjne jako klucz do efektywnego funkcjonowania Rady Seniorów; Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa

11.30 – 13.00         Warsztat praktyczny: wykorzystanie potencjału Rad Seniorów na rzecz społeczności lokalnych Monika Widocka, Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

13.00 – 13.15         PRZERWA

13.15 – 14.15         Sesja plenarna: pytania/problemy dot. funkcjonowania zachodniopomorskich Rad Seniorów – omówienie wyników ankiety, dyskusja i rozwiązania

Monika Widocka, Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

14.15 – 14.30         Podsumowanie i ewaluacja Forum

 

asos
Pomorze_Zachodnie_logo