Pracownia Pozarządowa, Forum Rad Seniorów

SPECJALIŚCI III FORUM RAD SENIORÓW

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Przedstawiamy specjalistów III Zachodniopomorskiego Forum Rad Seniorów! 5-6 września w Kołobrzegu będą z nami:
.

Anna Mieczkowska

Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Członkini Regionalnej Rady ds. Seniorów I. kadencji, zaangażowana w kwestie społeczne o zasięgu lokalnym i wojewódzkim, w tym tematykę senioralną

.

Mirosława Zielony

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie; inicjatorka i realizatorka projektów skierowanych na wsparcie rodziny, osób niepełnosprawnych i seniorów

.

Bogdan Nowak

Członek Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu; posiadający wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej i samorządowej. Założyciel Klubu Seniora. Administrator strony http://mrs.poznan.pl/ zawierającej informacje dla seniorów

.

Monika Widocka

Specjalistka Pracowni Pozarządowej; animatorka aktywności obywatelskiej; autorka badań i analiz dotyczących rad seniorów w woj. zachodniopomorskim; animatorka wspierająca rady seniorów w ich rozwoju

.

Łukasz Cieśliński

Specjalista Pracowni Pozarządowej, redaktor publikacji „Standardy tworzenia i funkcjonowania rad seniorów”, przeprowadził ewaluację działań każdej rady seniorów w naszym województwie; inicjuje i przeprowadza procesy powstawania nowych rad seniorów

.

Maria Lauryn

Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów; specjalistka ds. dobrych praktyk funkcjonowania rad seniorów, w tym: współpracy z samorządem, „Koperty Życia”, tworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych, biuletynów informacyjny dla seniorów