ŁUKASZ CIEŚLIŃSKI DLA FAKTÓW TVN

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Zmiany ogólnopolskich przepisów regulujących działanie sektora obywatelskiego są dla nas ważne. W końcu to one wpływają na funkcjonowanie zachodniopomorskich organizacji, na rzecz których działamy. Konsultujemy projekty ustaw, zabieramy głos, działamy w ogólnopolskich zespołach. Tym razem, Łukasz Cieśliński z naszego stowarzyszenia, został spytany przez TVN o opinię dotyczącą prac nad Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i tym samym sprawowaniem przez instytucje rządowe decyzyjności w konkursach grantowych – ich tematyce, wynikach, rozliczeniach.
 
My niezmiennie wyznajemy zasadę pomocniczości, która mówi, że: „Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.”
 
Cały materiał dostępny jest pod linkiem: