Pracownia Pozarzadowa seniorzy wzp

WSPARCIE W PISANIU PROJEKTÓW DLA ORGANIZACJI SENIORALNYCH

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ważne jest, żeby zachodniopomorskie organizacje pozarządowe pozyskiwały środki finansowania swojej działalności nie tylko z samorządu. Skuteczne ubieganie się o granty w ogólnopolskich konkursach wymaga umiejętności pisania projektów w oparciu o wniosek oraz dokumentację konkursową. To często jest barierą dla organizacji, które nie potrafią przełożyć swoich pomysłów i planów na metodologię projektową. Trudności w tym mają głównie organizacje senioralne spoza miast. Pracownia Pozarządowa posiada najlepszych specjalistów z tej dziedziny, którzy w najbliższym czasie, wesprą wybrane organizacje swoją wiedzą i umiejętnościami. 60 osób zostanie przeszkolonych z zakresu tworzenia projektów. Spośród nich, przedstawiciele 8 wybranych organizacji otrzymają kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w konkretnym konkursie.

.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy spełniają następujące warunki:

  • reprezentują organizację pozarządową działającą na rzecz seniorów na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • są w wieku 60+,
  • reprezentują organizację, która ubiegała się już o dofinansowanie w ogólnopolskim konkursie (np. ASOS, FIO) lub ma konkretny, przemyślany pomysł na swoje działanie, który może być tematem projektu.

.

Szkolenia odbędą się w czterech lokalizacjach i terminach (do wyboru):

  • 19 września, godz. 10-16 – Złocieniec, sala sesyjna Urzędu Miejskiego, I piętro, ul. Stary Rynek 3
  • 29 września, godz. 10-16 – Koszalin, sala szkoleniowa Pracowni Pozarządowej, ul. Dworcowa 2
  • 12 października, godz. 10-16 – Szczecin, ROPS WZP, sala 318, ul. Starzyńskiego 3-4
  • 17 października, godz. 10-16 – Kamień Pomorski, sala sesyjna Starostwa powiatowego, I piętro, ul. Wolińska 7b.

 

Na szkolenie zapraszamy ok. 3 osoby z jednej organizacji – po to by uczestnicy mogli wspólnie pracować podczas warsztatu nad projektem swojej organizacji. Udział w szkoleniu jest warunkiem koniecznym do otrzymania późniejszego indywidualnego wsparcia w przygotowaniu gotowego wniosku. Uwaga! Takie wsparcie otrzyma jedynie 8 organizacji wyłonionych podczas szkoleń.

Wsparcie doradcze w przygotowaniu projektów świadczone będzie w terminach i miejscach uzgodnionych z każdą z organizacji. W razie potrzeby, doradcy będą odwiedzać organizacje w ich siedzibach.
.
.

Czekamy na zgłoszenia na formularzu internetowym: FORMULARZ
1 organizacja wypełnia 1 formularz

.

Działanie współfinansowane ze środków Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Zachodniopomorskiego

Pomorze_Zachodnie_logo