ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA. TRENER

|Bez kategorii

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/POWER-2.16/PP/2017 z dnia 20.09.2017r. na usługi prowadzenia szkoleń w ramach Akademii Liderów Partycypacji dla uczestników projektu„Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0016/16-01; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta: Stowarzyszenia Technologie dla Natury, ul. Kaktusowa 3, 00-678 Warszawa.

Po przeanalizowaniu ofert stwierdzono, że oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta Stowarzyszenia Technologie dla Natury uzyskała w ocenie 75 punktów i została wybrana.