KOSZALIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI TRWA! TERMINY

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Mimo, że tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego dopiero wchodzi w swoją kulminacyjną fazę, już wiadomo, że jest ona rekordowa. W ramach Koszalińskiego BO 2018:

 • złożono najwięcej projektów spośród wszystkich edycji (86 projektów),
 • najmniejszy odsetek projektów odrzucono formalnie przed etapem głosowania,
 • przeprowadzonych zostanie najwięcej spotkań z mieszkańcami.

Wszystkie te sukcesy powodują, że Miasto jeszcze bardziej wychodzi do mieszkańców i oddaje im decyzyjność w kwestii wydatkowania środków publicznych w ramach BO.

Serdecznie zachęcamy do dalszej aktywności w Koszalińskim Budżecie Obywatelskim.

-> obecności na spotkaniach osiedlowych:

 • Osiedle Bukowe – 24 października 2017 r., godz. 18.00; Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Staszica 6
 • Osiedle Lechitów – 30 października 2017 r., godz. 17.00; Szkoła Podstawowa nr 9 (stołówka),
  ul. Powstańców Wlkp. 23
 • Osiedle Lubiatowo – 6 listopada 2017 r., godz. 17.00; PRO-WAM Sp. z o.o. (stołówka),
  ul. Zwycięstwa 278
 • Osiedle Śródmieście – 8 listopada 2017 r., godz. 17.00; Domek Kata, ul. Grodzka 3

-> udziału w głosowaniu ogólnomiejskim: 10 – 24 listopada.