Pracownia Pozarzadowa

KOSZALIŃSKA GALA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. GALERIA

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Gala z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych odbyła się 9 października od godz. 17:30 w Teatrze Variete Muza. Coroczna Gala jest największym w Koszalinie spotkaniem działaczy i sympatyków lokalnego sektora organizacji pozarządowych. Podczas Gali, wspólnie świętowaliśmy, wspominaliśmy, doceniliśmy sukcesy koszalińskich społeczników. Uhonorowaliśmy najważniejsze działania stowarzyszeń i fundacji na rzecz mieszkańców Koszalina. W tym roku, przygotowaliśmy dla uczestników niezwykłą ucztę artystyczną – w muzyczno-taneczną podróż dookoła świata gości zabrali –  duet muzyków Lucy & Tom oraz grupy taneczne Top Toys Dance School. Obchody Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych przygotowywane są wspólnie przez Miasto Koszalin oraz Pracownię Pozarządową.
.
Fot. Jacek Walo, Pracownia Pozarządowa
.
.

 

.

Gala współfinansowana ze środków Miasta Koszalina

logo.
.