Łukasz Ciesliński, Pracownia Pozarządowa

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ SOCLAB. WSPIERAMY RADY SENIORÓW

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Na zaproszenie Fundacja Soclab – Laboratorium Badań i Działań Społecznych, Łukasz Ciesliński z Pracowni Pozarządowej poprowadził spotkanie dla członków Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku oraz przedstawicieli Urzędu. Wspólna praca miała na celu wypracowanie zasad współpracy Rady Seniorów z Urzędem oraz analizę możliwości współdziałania na rzecz środowiska osób starszych w Białymstoku. Podczas spotkania Rada Seniorów wypracowała także plan pracy na rok 2018. Coraz częściej odwiedzamy różne zakątki kraju by dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w tematyce rad seniorów. To ważny i bardzo aktualny temat. Stwarzanie przestrzeni do partycypacji osób starszych jest nieodłącznym elementem rozwoju demokracji lokalnej, zwłaszcza w społeczeństwach starzejących się.