Pracownia Pozarządowa, Monika Widocka, Łukasz Cieśliński

OTRZYMALIŚMY PODZIĘKOWANIE OD MARSZAŁKA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

|Bez kategorii

 Otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza podziękowanie za naszą dotychczasową działalność oraz za wieloletnią współpracę z Samorządem Woj. Zachodniopomorskiego. Dziękujemy! Była to dla nas duża niespodzianka, która motywuje nas do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Nasza ścisła partnerska współpraca z Woj. Zachodniopomorskim trwa już 8 lat. Wspólnie budujemy zachodniopomorskie społeczeństwo obywatelskie.