DZIEŃ SPOŁECZNIAKA. RELACJA

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W czwartek (19.05) odbyło się wydarzenie, podczas którego koszalińscy studenci mogli zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych. Do udziału w Dniu Społeczniaka zgłosiło się kilkanaście lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Na stoiskach zaprezentowały one swoją działalność, ofertę wolontariatu i praktyk studenckich. Przedstawiciele organizacji pokazywali studentom swoim przykładem, że warto być aktywnym. Podczas wydarzenia informowaliśmy studentów jak ważne jest by w przyszłości pozostawiali swój 1% podatku lokalnie.

Wspólnie namalowaliśmy obraz, który zawiśnie w koszalińskim Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonym przez Pracownię Pozarządową.

Dzień Społeczniaka miał także na celu zachęcenie studentów do aktywnego udziału w życiu Miasta. Na stoisku Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego młodzi ludzie dowiedzieli się, że zgłoszenie swojego pomysłu do budżetu obywatelskiego nie jest trudne i warto to zrobić.

Na stoiskach dotyczących koszalińskiej kultury, studenci zapoznali z najnowszą ofertą Centrum Kultury 105, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i Biblioteki Publicznej. Promowane były także źródła wiedzy o wydarzeniach kulturalnych – Trendy, Grafik Kultury, Almanach i profile na portalu facebook.

Podczas trwania wydarzenia, przed wejściem do budynku, stał pojazd Wampiriady, który przyjechał do nas ze Szczecina. Zarówno studenci, jak i przedstawiciele organizacji, chętnie skorzystali z okazji by oddać krew.

Dzień Społeczniaka zakończyliśmy zdjęciem koło Ptaków Hasiora zrobionym w podziękowaniu dla wszystkich, którzy przekazują 1% podatku lokalnym organizacjom.

Wydarzenie było organizowane było przez Pracownię Pozarządową i studentów Politechniki Koszalińskiej (III roku pedagogiki resocjalizacyjnej). Do współtworzenia Dnia Społecznika włączyły się: Greenpeace, Koszalińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja „Zdążyć z Miłością”, Stowarzyszenie „Przemoc ma granice”, Hospicjum im. M. Kolbego, Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Chłopaki znad Morza, Stowarzyszenie VivaMy, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa, Program Społecznik, Wampiriada, Koszaliński Budżet Obywatelski, Koszalińska Kultura (Urząd Miejski, CK105, BTD, Biblioteka Publiczna).

.

.

.
.

Wydarzenie organizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych
zadania współfinansowanego przez Miasto Koszalin

COP koszalin