zostawiam 1% w koszalinie, pracownia pozarządowa

ZOSTAWIAM 1% W KOSZALINIE. BAZA ORGANIZACJI 2019

|Bez kategorii

W Koszalinie działa około 300 organizacji pozarządowych, które realizują wiele działań na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Część z tych organizacji jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Niestety jak pokazują statystyki, zdecydowana większość mieszkańców nie przekazuje swojego 1% lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom. Kwota 1% podatku przekazywanego rocznie przez koszalinian jest wysoka. Zostawmy te pieniądze w naszym mieście! W Koszalinie są godne zaufania organizacje, które działają na rzecz nas samych.

.

BAZA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU W 2019 ROKU

Kolejność organizacji wg Wykazu opublikowanego przez Ministerstwo (zgodnie z kolejnością uzyskiwania statusu OPP). 

 

NR KRS                                 NAZWA ORGANIZACJI

 

0000017241                       HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

0000017282                       KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE

0000018107                       STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI „POKONAĆ  RAKA”

0000026352                       PRACOWNIA POZARZĄDOWA

0000029381                       POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH. OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE

0000031525                       STOWARZYSZENIE KARDIOPULS

0000031902                       STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB „AMAZONKA”

0000036441                       POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE

0000037573                       POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ MIEJSKI KOSZALIN 

0000043245                       POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE

0000051371                        STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI-MŁODYM”

0000059463                       STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE

0000063545                       POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE

0000102990                       STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA

0000128346                       STOWARZYSZENIE TEATR PROPOZYCJI „DIALOG” IM.HENRYKI RODKIEWICZ

0000130031                       KRAJOWY KOMITET WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO, CZŁONEK MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI WSPÓLNOT WYCHOWAWCZYCH FICE Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Delegatura w Koszalinie

0000138192                       STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN

0000141267                       ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Zarząd Rejonowy w Koszalinie

0000145961                      KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM

0000146454                      FUNDACJA „NAUKA DLA ŚRODOWISKA”

0000154454                      TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Andersa 24, 75-012 KOSZALIN

0000160068                      KLUB ABSTYNENTA „POMORZE”

0000163869                      STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

0000164036                      STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IKAR”

0000181824                      ROTARY CLUB KOSZALIN

0000201405                      POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Okręg koszaliński

0000225587                      POLSKI CZERWONY KRZYŻ Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: dla OR PCK w Koszalinie   

0000235831                      STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹMY RAZEM”

0000241746                      FUNDACJA „POKOLORUJ ŚWIAT” W KOSZALINIE

0000244589                      TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

0000248689                      STOWARZYSZENIE „VOCATIO DEI”

0000274950                      CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU”

0000276557                       „FUNDACJA PARAFIALNA”

0000278465                      STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „BRONKA”

0000278582                      CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: 0500

0000278953                      FUNDACJA DWA SERCA

0000290715                      FUNDACJA HEARTS WORLDWIDE

0000298639                      STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „PRZYSTAŃ”

0000304626                      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

0000358359                      STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

0000367678                      STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA

0000401725                      STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START

0000408381                      TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE

0000423457                      DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI

0000472371                      POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO ODDZIAŁ REGIONALNY W KOSZALINIE

0000475218                      FUNDACJA „SMS Z NIEBA”

0000496082                      FUNDACJA „ZDĄŻYĆ Z  MIŁOŚCIĄ”

0000530362                      FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

0000551380                      STOWARZYSZENIE MAMA W MIEŚCIE KOSZALIN

0000561344                      POLSKA FEDERACJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW MASTERS

0000595212                      FUNDACJA PSIE KOCIE MARZENIA

 

Baza utworzona przez Pracownię Pozarządową na podstawie: „Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, sporządzonego zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)”.  Z bazy wyszczególniono organizacje z siedzibą w Koszalinie. Bazę poszerzono o koła/oddziały/okręgi otrzymujące 1% za pośrednictwem struktur wojewódzkich lub ogólnopolskich oraz Fundację Hearts WorldWide zarejestrowaną w Sierakowie Sławieńskim, lecz posiadającą siedzibę w Koszalinie i tu prowadzącą działalność.


Wszelkie pytania i sugestie dotyczące bazy i akcji „Zostawiam 1% w Koszalinie” prosimy kierować: Pracownia Pozarządowa, Monika Widocka, mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl, tel. 889 079 015.

.

Pracownia Pozarzadowa, zostawiam 1% w Koszalinie

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zrealizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie
zadania współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina
Udostępnij post na Facebooku: