Pracownia Pozarządowa

PÓŁMETEK NASZEGO PROJEKTU ZA NAMI! CZAS NA PODSUMOWANIE

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Od 2018 r. realizujemy przedsięwzięcie pt. "Wspólnie wzmacniamy koszalińskie organizacje". W ramach niego budujemy w Koszalinie oddolny system wspierania społeczników. Zakorzeniamy w prowadzonym przez nas COP trwałe rozwiązania, dzięki którym koszalińskie organizacje będą lepiej promowane, zintegrowane oraz wspierane. Będą miały głos!

Na półmetku projektu musieliśmy przygotować sprawozdanie i już wiemy, że możemy być z siebie dumni! Przekroczyliśmy wszystkie zakładane wskaźniki i już teraz zrealizowaliśmy wiele z postawionych celów. W 2018r. w naszej akcji uczestniczyło 91 koszalińskich organizacji reprezentowanych przez 387 przedstawicieli. Miasto doceniło nasze działania przyznając nam za nie nagrodę "Koszaliński Orzeł".

Nasza akcja finansowana jest z różnych źródeł. Współfinansowana jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Miasta Koszalina. Patronat nad akcją objęła kampania "Masz Głos" realizowana przez Fundację St. Batorego.

Dołączyło do nas wiele organizacji partnerskich i ten projekt naprawdę realizujemy wspólnie w szerokim gronie.

Podsumujmy zrealizowane już działania!

.

.

Nasz zespół:

Monika Widocka

koordynatorka merytoryczna; dba o całość projektu i jakość każdego z poszczególnych działań

Olga Antkowiak

pilnuje dokumentacji projektu i wszystkich spraw biurowych

Hanna Walo

dba o stronę finansowo-księgową naszych działań

Michał Bieliński

organizuje edukacyjne spotkania branżowe społeczników  TuMiTuP Meetup NGO Koszalin

Michał Kaczmarek

organizuje obywatelskie seanse filmowe oraz kampanię „Wspólnie kształtujemy przestrzeń miejską”

Agata Kaczmarek

realizuje zadanie powstania czytelni obywatelskich w kawiarniach i wspiera nas przy seansach filmowych

Agnieszka Marczak

tworzy zespół specjalistów, którzy  będą wolontariacko doradzać organizacjom

Łukasz Cieśliński

organizuje Randki z Wolontariatem oraz pracuje w zespole monitorującym

Jacek Wezgraj

odpowiedzialny za monitoring lokalnego prawa dot. organizacji

Łukasz Molski

organizuje spotkania dla studentów nt. organizacji pozarządowych

Natalia Sulima

wspiera nas przy organizacji spotkań sąsiedzkich organizacji oraz seansach filmowych

Wojciech Jaskólski

wspiera nas przy wydarzeniach i akcjach

Jacek Walo

fotografuje i filmuje wszystkie wydarzenia i kampanie

Ryszarda Wawrzyniak

wolontariuszka

Barbara Kanarek

wolontariuszka

Emilia Czajka

wolontariuszka

Helena Wróblewska

wolontariuszka

Co do tej pory zrobiliśmy?

CEL 1:  LEPSZA PROMOCJA I INFORMACJA O ORGANIZACJACH

Pierwszym naszym celem było zwiększenie jakości działań promujących koszaliński sektor pozarządowy i wzmacniających jego wizerunek wśród mieszkańców Koszalina poprzez wdrożenie zestawu uzupełniających się narzędzi promocji i wspólnej identyfikacji sektora. Chcemy by baza organizacji była aktualna, siedziby organizacji widoczne oraz by sektor był profesjonalnie promowany.

Wspólna identyfikacja

Nowa strona www

W 2018r. wykonaliśmy większość potrzebnych prac nad stroną www o koszalińskich organizacjach. Będą tam zamieszczane informacje dla organizacji, a także zaproszenia samych organizacji. Będzie na niej możliwość zamieszczania informacji przez COP, Miasto, GRDPP i organizacje pozarządowe.

Aktualizacja bazy koszalińskich organizacji

Stworzyliśmy ankietę aktualizacyjną i przebadaliśmy organizacje. Wszystko po to by wiedzieć ile ich dokładnie jest, jak działają i jak sprawnie się z nimi skontaktować. Czekamy jeszcze na ostatnie odpowiedzi!

Oznaczenie siedzib i ich mapa

Dla wszystkich organizacji posiadających lokal zakupiliśmy specjalne jednakowe tabliczki. Chcemy by siedziby fundacji i stowarzyszeń były widoczne w naszym mieście i rozpoznawane. Jest ich ponad 150! Oznaczeniu siedzib towarzyszy także powstanie internetowej mapy organizacji.

Upowszechnianie wiedzy o organizacjach

Grupa medialna

Rozpoczęliśmy wspólne działania promujące organizacje i aktywność obywatelską. Zakupiliśmy sprzęt na potrzeby grupy i rozpoczęliśmy wspólne kampanie. Zaprojektowaliśmy przypinki „Działam społecznie”, zaplanowaliśmy wystawę zdjęć społeczników oraz kręcimy sondy uliczne z mieszkańcami. Zapraszamy chętne osoby do dołączenia do nas.

Uczymy studentów o organizacjach

To ważne i trudne zadanie. Chcemy by koszalińscy studenci częściej byli wolontariuszami i odbywali praktyki w organizacjach. Zorganizowaliśmy dla nich spotkanie. W pierwszej jego części odbył się warsztat aktywizujący, w drugiej działacze organizacji opowiedzieli studentom o swoich działaniach oraz o koszalińskich organizacjach. W spotkaniu uczestniczyły 3 organizacje pozarządowe i 48 studentów. W 2019 r. przeprowadzimy jeszcze 3 takie spotkania.

Czytelnie obywatelskie w kawiarniach

Aby wiedza o organizacjach i aktywności była jeszcze bliżej mieszkańców, 5 koszalińskim kawiarniom podarowaliśmy regały z najlepszymi książkami w tym zakresie. Akcja ta spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem kawiarni, mieszkańców i mediów. Regały czekają na Was w Kawiarni Powidoki, Centrali Artystycznej, Cafe Arabica, Pauzie oraz w Kawiarni Między Kartkami.

Randki w wolontariatem

Podpisaliśmy porozumienie z Koszalińskim Centrum Wolontariatu i wspólnie wdrożyliśmy wydarzenie popularne w innych miastach. Na spotkanie o charakterze SpeedDate (szybkie randki) są zaproszeni mieszkańcy chętni do rozpoczęcia działań wolontarystycznych oraz przedstawiciele koszalińskich organizacji, które poszukują wolontariuszy. Podczas spotkania uczestnicy kolejno dosiadają się do stolików organizacji i po krótkiej rozmowie decydują czy chcą zostawić organizacji kontakt do siebie w celu nawiązania współpracy. Pierwsze wydarzenie poświęcone było seniorom. Zaprezentowało się im 5 organizacji pozarządowych.

Tydzień Pozarządowy

By mieszkańcy mieli jeszcze bliżej do organizacji, kolejny raz zorganizowaliśmy Tydzień Pozarządowy. Podczas dni otwartych i bezpłatnych spotkań i warsztatów mogliśmy lepiej poznać koszalińskie fundacje i stowarzyszenia. Tydzień Pozarządowy odbył się w dniach 1-7 października 2018.

Konkurs Koszaliński Lider NGO

Kolejny raz przeprowadziliśmy wspólnie z Miastem Konkurs promujący najlepsze inicjatywy lokalnych organizacji. Tym razem w nieco rozszerzonej formule – z nagrodami finansowymi. W głównej kategorii zwyciężyło PSONI Koło w Koszalinie. W kategorii honorowej – ZHP Koszalin, a w kategorii debiut – Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf.

***

CEL 2:  LEPSZA INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI

Drugim naszym celem było podniesienie poziomu integracji koszalińskich organizacji poprzez stworzenie trwałych rozwiązań w zakresie wspólnego działania. Zaplanowaliśmy także szereg spotkań o charakterze integracyjnym. Chcemy by przedstawiciele koszalińskich organizacji znali się, lubili i chętnie współpracowali. Ważne jest też, żebyśmy czuli dumę z przynależności do sektora pozarządowego i widzieli wspólne cele.

Współpraca przy lokalnych świętach

Gala z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych

By budować wspólną tożsamość, poznawać się i wspólnie świętować, kolejny raz wspólnie z Miastem przygotowaliśmy Galę z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Gala z okazji V Dnia NGO była bardziej odświętna. Do jej organizacji zaprosiliśmy kilka organizacji i zrobiliśmy to wspólnie! Gala odbyła się w Filharmonii Koszalińskiej 5.10.2018, a jej gościem specjalnym był Jurek Owsiak. W Gali wzięło udział ponad 400 osób.

Akcja „Wspólnie świętujemy 100-lecie Niepodległości”

Była to ważna akcja. Podczas niej chcieliśmy pokazać, że podczas lokalnych świąt organizacje mogą współpracować zamiast tworzyć konkurencyjne wydarzenia. Akcja okazała się dużym sukcesem! Wspólnie z organizacjami stworzyliśmy harmonogram wydarzeń indywidualnych oraz zaplanowaliśmy wspólne – Duży Piknik pod Archiwum. W akcji wzięło udział ponad 40 organizacji. Dziesięciu z nich Miasto przydzieliło mikrodotacje na pokrycie kosztów inicjatyw.

Spotkania integracyjne

I spotkanie sąsiedzkie
Koszaliński Piknik Społeczników

Piknik organizowaliśmy w ramach nowej inicjatywy – spotkań sąsiedzkich koszalińskich organizacji pozarządowych. Podczas nich, koszalińskie organizacje goszczą u siebie przedstawicieli innych organizacji. Podczas pierwszego spotkania, przy okazji eXtremalnego Biegu Godzinnego w lipcu 2018, zorganizowaliśmy Piknik Społeczników. Super się udał! Kibicowaliśmy biegaczom i integrowaliśmy się w pozarządowym gronie. Czegoś takiego w naszym mieście brakowało!

II spotkanie sąsiedzkie
18. urodziny Pracowni Pozarządowej

Drugie spotkanie sąsiedzkie odbyło się jesienią przy okazji urodzin Pracowni Pozarządowej. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy gościom świeżo wyremontowaną siedzibę COP, opowiedzieliśmy o jego ofercie oraz wspólnie świętowaliśmy.

Obywatelskie spotkania filmowe

Celem spotkań jest aktywizacja i integracja środowiska wokół ważnych tematów. Partnerami spotkań filmowych są Stowarzyszenie Na Przykład, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Miasto Movie.  Za nami już trzy seanse! Pierwszy: film „Obywatelka Jane. Walka o miasto”, 25.10. Drugi: wielokrotnie nagradzany obraz „Do kogo należy miasto?”, 21.11. Trzeci: obraz „MIT PRUITT-IGOE”, 25.01. W trzech seansach wzięło udział blisko 150 osób. Kolejny seans będzie pod koniec marca.

Kampanie dotyczące współpracy i integracji

Kampania „Wspólnie kształtujemy przestrzeń miejską”

W ramach kampanii zapraszamy do Koszalina aktywistów, którzy osiągnęli sukcesy we wpływaniu na przestrzeń publiczną. Podczas rozmów z gośćmi, dyskutujemy nad tym jak wspólnie możemy wpływać na przestrzeń w Koszalinie. Palącymi tematami są obecnie ul. Kościuszki oraz Piłsudskiego. Pierwszym gościem był Franciszek Sterczewski – poznański architekt, aktywista miejski, kurator wydarzeń związanych z architekturą. W lutym zaprosiliśmy Huberta Barańskiego z łódzkiej Fundacji Normalne Miasto Fenomen. Już w marcu kolejne spotkanie!

Kampania „Działam społecznie”

W ramach akcji rozdaliśmy wśród koszalińskich społeczników już 1,5 tysiąca przypinek. Chcemy promować dumę z działalności społecznej i wspólną tożsamość społeczników.

zostawiam 1% w koszalinie, pracownia pozarządowa

Akcja „Zostawiam 1% w Koszalinie”

Kolejny już raz zachęcamy mieszkańców Koszalina do pozostawienia 1% lokalnie. Opublikowaliśmy bazę OPP pracowniapozarzadowa.pl/procent Udzielamy licznych wywiadów radiowych i telewizyjnych o idei akcji. Szykujemy też wspólne materiały dla organizacji – plakaty, naklejki, ulotki.

***

CEL 3: STABILNE WSPARCIE DLA ORGANIZACJI

Ostatnim celem naszych działań było zwiększenie instytucjonalnego wsparcia III sektora w Koszalinie poprzez budowę oddolnego niskokosztowego systemu opartego na specjalistach - wolontariuszach. Chcemy rozszerzać zespół COP i wdrożyć system nauki wzajemnej wśród społeczników. Jest w nas bardzo dużo wiedzy i powinniśmy uczyć się od siebie. Chcemy zachęcić też biznes do dzielenia się doświadczeniami ze społecznikami. Chcemy by COP w Koszalinie opierał się na wielu różnych źródłach finansowania oraz na pracy wolontariuszy.

Specjaliści wspierający sektor

Rekrutacja specjalistów – wolontariuszy

Pośród mieszkańców Koszalina szukamy specjalistów w swoich branżach, którzy nieodpłatnie podzielą się swoją wiedzą z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Szukamy specjalistów ds. prawa, mediów, promocji, finansów, zarządzania i in. Możemy zorganizować dyżur doradczy, spotkanie edukacyjne, warsztat. Za budowę zespołu odpowiedzialna jest Agnieszka Marczak, która zrekrutowała już 10 ekspertów!

Spotkania edukacyjne

Zorganizowaliśmy już pierwsze spotkania edukacyjne prowadzone przez ekspertów chcących nieodpłatnie podzielić się wiedzą z działaczami organizacji pozarządowych. W grudniu doświadczony przedstawiciel biznesu zarządzający dużymi firmami Radek Bartosik poprowadził spotkanie „Sponsoring działań społecznych  okiem sponsora”. Drugie spotkanie, w lutym, poprowadziła Katarzyna Kużel – koszalińska dziennikarka. Rozmawialiśmy o tym „Jak współpracować z mediami by chciały o nas mówić”. Kolejne spotkania już niedługo.

Spotkania branżowe – MeetUp NGO Koszalin

To wydarzenie to był strzał w dziesiątkę! Spotykamy się w nieformalnej atmosferze i słuchamy krótkich, acz treściwych prezentacji osób ze środowiska pozarządowego i z nim współpracujących. Na pierwsze spotkanie, które odbyło się 18.12 przybyło aż 50 uczestników. Wysłuchaliśmy 4 prezentacji. Ali Al-Saiedi (Stowarzyszenie SPARK) opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z organizowaniem dużych wydarzeń. Alicja Rasińska (ZHP) podzieliła się doświadczeniami z wolontariatów w wielu organizacjach. Tomek Stępniak (I LO) dał nam mnóstwo przydatnych wskazówek jak zachęcić młodzież do działań wolontariackich. Joanna Krężelewska (media) opowiedziała jak skutecznie komunikować się z mediami. Drugie spotkanie już w marcu.

Zespół monitorujący

Sprawnie działający system wsparcia organizacji dba także by lokalne prawo dotyczące sektora pozarządowego było wysokiej jakości, a zasady współpracy przejrzyste i równe dla wszystkich. Zaprosiliśmy chętnych przedstawicieli koszalińskich organizacji do współdziałania przy regularnej analizie sytuacji w Koszalinie oraz wskazywania obszarów wymagających ulepszenia. W tym zakresie wspólnie działają: Katarzyna Polak (Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa), Justyna Śmidecka (Fundacja „Zdążyć z Miłością”), Jacek Wezgraj (Stowarzyszenie Na Przykład) oraz Łukasz Cieśliński (Pracownia Pozarządowa). W 2018r. grupa przeszła szkolenie z Szymonem Osowskim – prezesem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz przygotowała plan pracy na rok 2019.

Siedziba COP

Rozwój siedziby COP

By efektywnie wspierać organizacje potrzebujemy do tego przestrzeni oraz sprzętu. W 2018 r. wyremontowaliśmy nasz pokój doradczy i urządziliśmy go tak by społecznicy chętnie spędzali w nim czas. Wyremontowaliśmy także łazienkę. Remont przeprowadzaliśmy własnymi siłami. Zakupiliśmy nowy sprzęt – ekran do projektora do pożyczania organizacjom, nowoczesną kolorową kserokopiarkę A4 i A3, nową sieć internetową COP wyposażoną w 3 rutery. Opracowaliśmy strategię rozwoju źródeł finansowania COP. Podjęliśmy także pierwsze kroki w celu pozyskania budynku, który były wspólną przestrzenią dla wszystkich aktywnych mieszkańców Koszalina (działaczy organizacji, wolontariuszy, młodzieży, seniorów, debiutujących artystów).

***

Przed nami jeszcze 10 miesięcy projektu i wiele kolejnych lat wspólnych działań!
Trzymajcie kciuki! 🙂
Udostępnij post na Facebooku: