ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – PROGRAM I PRELEGENCI

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Kołobrzeg, Hotel Baltic Plaza; 12-13 kwietnia 2019 r.

.

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

11.00 – 12.00   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW FORUM

12.00 – 14.00 BLOK ROZPOCZYNAJĄCY FORUM (sesja plenarna)

 1. Przywitanie uczestników
 2. Przedstawienie idei i programu Forum
 3. Co nas łączy, co nas boli, czyli o przeszkodach w porozumiewaniu się administracji i obywateli (na szczeblu lokalnym i krajowym) – Szymon Osowski, Prezes Watchdog Polska
 1. Zróbmy coś wspólnie, czyli o dobrych praktykach w budowaniu relacji samorząd – mieszkańcy (na przykładzie Koszalina) – Robert Grabowski, Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

14.00 – 15.30  PRZERWA OBIADOWA

15.30 – 16.30   Promocja i networking w praktyce (cz. I): jak mówić o sobie innym – Łukasz Kowalik, stowarzyszenie Akademia Empirium

16.30 – 17.00  Promocja i networking w praktyce (cz. II): jak pozyskiwać osoby do współpracy – Anna Kornacka, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

17.00 – 17.30  PRZERWA KAWOWA

17.30 – 19.00 SESJE WARSZTATOWE (równoległe, możliwość wyboru jednej sesji)

 1. Obowiązki samorządów, prawa mieszkańców – jak korzystać z przysługujących nam praw i dlaczego jest to tak ważne – Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 1. „Nieznajomość prawa szkodzi” – o ważnych i bardzo ważnych aspektach prawa w zarządzaniu organizacją – Piotr Bejnarowicz, Kancelaria Sobeyko&Bejnarowicz
 1. Jakie narzędzia wspierające aktywność mieszkańców mogą inicjować organizacje, czyli o budowaniu nowoczesnych relacji z samorządem – Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa
 1. Jak skutecznie realizować cele, plany i projekty w działalności NGO – Arkadiusz Matyja, firma Motivation

19.00 – 20.00 KOLACJA

20.00 – FORUM WIECZORNE

Networking przy kawałku dobrego ciasta: giełda kontaktów i pomysłów na współpracę (wykorzystanie efektów pracy z popołudniowych sesji plenarnych)

.

SOBOTA 13 KWIETNIA

7.00 – 9.00     ŚNIADANIE

9.00 – 10.00 Narzędzia współpracy Samorządu Województwa z organizacjami; aktualne możliwości wsparcia finansowego – Magdalena Pieczyńska, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

10.00 – 10.30 PRZERWA KAWOWA

10.30 – 12.00  Inwestycje, na które stać każdego – jak pogodzić ideowość z finansami i wejść w świat fundraising – Robert Kawałko, Polski Instytut Filantropii

12.00 – 12.15   PRZERWA KAWOWA

 • – 13.30 PODPATRUJEMY INNYCH (czyli co robią inni, co im się udaje i dlaczego wciąż 🙂 )
 1. Bogdan Andziak, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – o budowaniu koalicji na rzecz rozwoju lokalnego
 2. Michał Bieliński, Stowarzyszenie SFX – o zarażaniu innych swoją pasją
  i organizacji wielkich wydarzeń biegowych
 3. Teresa Rysztak, Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” – o działaniach animacyjnych na wsi
 4. Arkadiusz Matyja, firma Motivation – o zarządzaniu w organizacji: jak nie zepsuć dobrej idei

13.30 – 14.00  SESJA PODSUMOWUJĄCA FORUM

14.00 – 14.45  OBIAD

 

PRELEGENCI ZACHODNIOPOMORSKIEGO FORUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Bogdan Andziak:

Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie od 2005 roku. Inicjator wielu działań społecznych i kulturalnych realizowanych wraz z mieszkańcami Siemczyna  Odkrywający i propagujący bogatą historię regionu pojezierza drawskiego oraz pokazujący jej związki z historią Rzeczpospolitej.

 

 

 

 

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz:

doradca podatkowy od 2004r., prawnik. Wiceprezes Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej. Doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i organizacjom pozarządowym. Prelegent z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

 

 

 

 

Michał Bieliński:

Od 11 lat obecny na ścieżkach biegowych. Od 2011 roku wraz z setkami Wolontariuszy realizuje swoje pomysły na wydarzenia biegowe. Wśród kilkunastu rocznie jest Nocna Ściema i Leśna Piątka. Co tydzień spotyka się na Biegowej Herbatce Poniedziałkowej. Rozbieguje nie tylko mieszkańców Koszalina, lecz też osoby z najdalszych zakątków Polski. Prowadzi Stowarzyszenie Sport, Rekreacja i Wolontariat „SFX”

 

 

 

 

Łukasz Cieśliński:

trener, doradca, animator. Specjalizuje się w formalno-prawnych aspektach funkcjonowania organizacji, w budowaniu współpracy samorządu z organizacjami oraz we wdrażaniu partycypacyjnego zarządzania samorządem. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju ES.

 

 

 

 

Robert Grabowski:

wieloletni pracownik samorządowy; rzecznik prasowy prezydentów Koszalina kilku kadencji. Obecnie Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, odpowiedzialny m.in. za wdrażanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Absolwent Szkoły Liderów Konsultacji Społecznych (2014).

 

 

 

 

Robert Kawałko:

Prowadzi firmę zajmującą się szkoleniami i doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy. Zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego był prezesem w latach 2006-2012. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Obecnie Prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Pomysłodawca międzynarodowej kampanii „Kilometry dobra”

 

 

 

 

Anna Kornacka:

przedsiębiorczyni, trenerka umiejętności miękkich, działaczka społeczna. Od 17 lat prowadzi i rozwija własną firmę szkoleniową, Prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego oraz wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA) i autorka wielu publikacji na temat komunikacji oraz szeroko pojętej władzy. Wybrana Polką Roku 2008 w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”).

 

 

 

Łukasz Kowalik:

doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej, innowacji i zarządzania zmianą. Przez 18 lat pracował w firmie Intel gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej w Europie i krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.  Współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Akademia Empirium.

 

 

 

 

Arkadiusz Matyja:

mówca motywacyjny, trener. Autor programu szkoleniowego „Wewnętrzna pewność siebie”. Od stycznia 2017 roku jest również trenerem mentalnym w klubie Pogoń Szczecin. Doradca zawodowy w zakresie badania efektywności organizacji w obszarach: zasoby, przepływ informacji, motywowanie, organizacja pracy, kompetencje, jakość życia.

 

 

 

 

Szymon Osowski:

Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Ekspert merytoryczny Akcji „Masz głos” realizowanej przez Fundację Stefana Batorego. Ogólnopolski ekspert ds. jawności, inicjatywy lokalnej, praw i wolności obywatelskich, funduszy sołeckich, budżetu obywatelskiego, praw i obowiązków samorządów lokalnych. Posiada bogate doświadczenie w działaniach na szczeblu zarówno krajowym jak i bardzo lokalnym. Jeden z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce wg Dziennika Gazeta Prawna.

 

 

 

Magdalena Pieczyńska:

ekspertka ds. współpracy z ngo, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Od 14 lat pracuje w samorządzie (obecnie: Wydziale Współpracy Społecznej, Urząd Marszałkowski), w którym działała z, i we współpracy z trzecim sektorem. Koordynatorka i współtwórczyni kilkunastu projektów unijnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie.

 

 

 

Teresa Rysztak:

pozytywnie zakręcona emerytowana nauczycielka języka polskiego, Od 12 lat prowadzi stowarzyszenie na rzecz rozwoju aktywności mieszkańców wiosek popegeerowskich. Była inicjatorką, koordynatorką i animatorką takich projektów jak: „Wiejskie Pogotowie Przedszkolne”, „Szkoła dla Rodziców”, „Klub Aktywnego Seniora”, „Europejska Akademia Sołtysa”, „Wędrujące, czytające Babcie”. Odznaczona srebrną odznaką Gryfa Pomorskiego oraz uhonorowana statuetką „Animator działający na rzecz środowiska lokalnego”.

 

 

 

Monika Widocka:

Absolwentka socjologii UAM. Od kilkunastu lat aktywna działaczka III sektora. Obecnie wiceprezeska Pracowni Pozarządowej. Zawodowo pracuje na rzecz organizacji pozarządowych – doradza, animuje, integruje, szkoli. Jako socjolog bada i diagnozuje aktywność obywatelską. Koordynatorka COP w Koszalinie i koszalińskich wydarzeń na rzecz  sektora (Festiwal Organizacji Pozarządowych, Dzień NGO, Konkurs „Koszaliński Lider NGO”, akcja „Zostawiam 1% w Koszalinie” i in.). Absolwentka Szkoły Liderów PAWF.