KONIECZNOŚĆ ZGŁOSZENIA DO KRS

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Do 15 września tego roku wszystkie organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą zgłosić do Sądu adresy do doręczeń członków i członkiń swoich zarządów.

Część organizacji ten obowiązek na pewno ma już spełniony, jeśli np. dokonywało w ciągu ostatniego 1,5 roku zmian we władzach, w statucie itp. w KRS, bo przy tej okazji Sąd wzywał do przesłania takich oświadczeń. Konieczność składania tych dokumentów pojawiła się od połowy marca 2018 roku.

Generalnie w całej tej sytuacji chodzi o posiadanie przez Sąd takich adresów, które gwarantują odbieranie przesyłek sądowych. Tak więc są to niejako dodatkowe adresy, obok oficjalnego adresu siedziby organizacji. Przy każdej kolejnej zmianie w zarządzie również trzeba będzie dołączać takie informacje dotyczące nowych członków/członkiń władz.

Poniżej znajduje się przykładowy wzór oświadczenia jakie należy złożyć:

PRZYKŁADOWY WZÓR

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem Łukaszem Cieślińskim (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, 94 340 35 23).

Udostępnij post na Facebooku: