ZAPRASZAMY NA KOSZALIŃSKIE FORUM NGO

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w Koszalińskim Forum Organizacji Pozarządowych! Przygotowaliśmy dla Was 4 dni pełne wiedzy, inspiracji i integracji. Cieszy nas to, że udało nam się zaprosić najlepszych specjalistów i możemy zapewnić Wam dostęp do bezpłatnej wiedzy o najwyższej jakości. Oferta kierowana przede wszystkim do organizacji koszalińskich, ale zapraszamy także chętnych gości z innych części naszego województwa! Do zobaczenia.

 

środa, 20 listopada, 16:00 – 18:30

Księgowość w organizacji pozarządowej

Przełom roku to świetny moment by zwiększyć swoją wiedzę na temat tak ważnej kwestii jaką jest księgowość naszej organizacji. Jak dobrze zakończyć i sprawozdać rok? Jak prowadzić na co dzień księgowość by uniknąć błędów? Świetna ekspertka przyjedzie do nas ze Szczecina by podzielić się swoją wiedzą i odpowiedzieć na Wasze pytania.

Cel: Poznanie podstaw prowadzenia księgowości organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia obowiązków wynikających z aktów prawnych regulujących prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość finansową.

Uczestnicy: Osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości stowarzyszenia lub fundacji

Program:

 • Podstawy formalno – prawne prowadzenia rachunkowości
 • Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych
 • Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości – studium przypadków
 • Zasady i polityka rachunkowości – plan kont
 • Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym występujące w organizacjach pozarządowych
 • Przychody organizacji pozarządowych (dotacje, darowizny, składki, zbiórki publiczne, działalność statutowa odpłatna)
 • Podatek VAT a odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza
 • Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej na podstawie ustawy o pożytku

Prowadząca: Justyna Maćkowiak

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych, rozliczaniem i pozyskiwaniem dotacji, zagadnieniami podatkowymi, sprawozdawczością i księgowością. Doradca z zakresu działalności statutowej i gospodarczej. Trener biznesu, szkoli m.in. z zakresu księgowości, w tym w organizacjach pozarządowych, podatków, rozliczeń dotacji, prawa pracy, efektywnego gospodarowania środkami finansowymi, sprawozdawczości finansowej, działalności gospodarczej, działalności statutowej itp. różne grupy zawodowe: przedsiębiorców i ich pracowników, zarządy spółek i organizacji pozarządowych, urzędników, uczniów, studentów.Obecnie dyrektor Centrum Biznesu Sp. z o.o. Jest członkiem dwóch organizacji pozarządowych, w jednej jest członkiem zarządu.

 

 

 

 

Zapisy pod linkiem: LINK
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

czwartek, 21 listopada, godz. 16:00 – 18:30

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach ofert

Zbliża się czas, gdy ogłaszanych jest najwięcej konkursów samorządowych kierowanych do organizacji pozarządowych. Tym razem czeka nas szczególne wyzwanie – wzory ofert znacznie się zmieniły. Szkolenie pomoże rozwiać wątpliwości tak, żebyście mogli sprawnie i poprawnie złożyć oferty w nadchodzących konkursach.

Uczestnicy: Osoby odpowiedzialne w organizacji za tworzenie ofert w konkursach samorządowych, osoby zarządzające organizacjami

Cel: zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia projektów na podstawie zaktualizowanych wzorów ofert realizacji zadań publicznych składanych w samorządach. Zwiększenie wiedzy z zakresu technik skutecznego pozyskiwania środków metodą projektową.

Program:

 • Podstawowe informacje o metodologii tworzenia projektów
 • Znaczenie projektów w działalności organizacji pozarządowych
 • Najważniejsze zmiany we wzorze oferty, umowy i sprawozdania (obowiązujące od marca 2019 r.)
 • Najważniejsze elementy oferty: analiza problemu, cele, rezultaty, działania, harmonogram, budżet
 • Umowa i sprawozdawczość projektowa
 • Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej na podstawie ustawy o pożytku

Prowadzący:

Łukasz Cieśliński, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, współzałożyciel Pracowni Pozarządowej. Specjalista z zakresu współpracy organizacji i administracji publicznej, tworzenia i zarządzania projektami oraz podstaw formalno-prawnych funkcjonowania III sektora.

Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej i Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. Wiodące tematy szkoleń: planowanie, tworzenie i zarządzanie projektami; tworzenie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych; źródła finansowania działalności sektora pozarządowego; system współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych; aktywność obywatelska; narzędzia partycypacji obywatelskiej.

Moderator zespołów roboczych wypracowujących systemowe rozwiązania z zakresu współpracy samorządu i organizacji w kilkunastu zachodniopomorskich samorządach. Współautor publikacji dotyczących tematyki partycypacji społecznej, budowania relacji władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Zapisy pod linkiem: LINK
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

piątek, 22 listopada, godz. 11:00 – 16:00

Fundraising – jak skutecznie budować kapitał finansowy organizacji w oparciu o darczyńców i sponsorów

Jeden z najlepszych ogólnopolskich specjalistów – Robert Kawałko – przyjedzie do nas aż z Krakowa by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem! Szkolenie pomoże Wam wykorzystać potencjał Waszej organizacji i przekłuć go w sukces, także ten finansowy!

Uczestnicy: Osoby odpowiedzialne w organizacji za pozyskiwanie środków od darczyńców, sponsorów, przeprowadzanie kampanii 1%

Cel: nauka skutecznego pozyskiwania środków finansowych od darczyńców i sponsorów

Program:

 • Fundraising w organizacji – inwestycje w filantropię, na które stać każdego.
 • Zdobywanie funduszy – jak rozpocząć pierwsze kroki w stronę systemu dającego stały dopływ funduszy?
 • Specyfika zawodu fundraisera – kto się nadaje do tej pracy i jak ją zorganizować? Jak wykorzystać zapał wolontariuszy, gdy nie stać nas na pracowników etatowych?
 • Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej?
 • Komunikacja z darczyńcami indywidualnymi – co decyduje o sukcesie próśb?
 • Jak zamienić obcą osobę w darczyńcę?
 • Jak wizerunek przekłada się na pieniądze?
 • Arsenał metod fundraisingowych i przykłady ich zastosowania.
 • Kampania fundraisingowa – od pomysłu do pieniędzy.
 • Kim są sponsorzy i czego oczekują – jak uniknąć próśb skazanych na niepowodzenie i działać skutecznie?
 • Zanim zaczniesz prosić – przygotowania do składania ofert.
 • Pytania, podsumowanie.

Prowadzący: Robert Kawałko

Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii i twórca idei polskiej kampanii „Dobry Testament”. W 2006 r. zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i jest jego prezesem. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersy-tetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 był fundraiserem w organizacjach pozarządowych. Prowadzi także firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

 

 

Zapisy pod linkiem: LINK
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

sobota, 23 listopada, godz. 9:00 – 15:30

Zapraszamy na wspólny pozarządowy dzień! Duża dawka integracji i informacji o pozyskiwaniu środków finansowych na działania organizacji pozarządowych – od darczyńców, w konkursach Miasta Koszalina i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego! Nie zabraknie także czasu na celebrowanie sukcesów – poznamy zwycięzców Konkursu Zachodniopomorski Lider NGO! Zaprosimy Was też do wspólnego świętowania 19. urodzin Pracowni Pozarządowej.

9:00 – 10:00 dla chętnych: Śniadanie społeczników

Zapraszamy do wspólnego stołu! 🙂 Nieformalnych spotkań społeczników nigdy za wiele!

10.00 – 10.05 Rozpoczęcie

10:05 – 10:15 Garść informacji – ważnych dla koszalińskich organizacji pozarządowych (m.in. konkursy ofert M. Koszalina, nowa strona www i in.)

10:15 – 11:45 Garść wiedzy – Finanse organizacji pozarządowej – Miliony są w zasięgu ręki! Robert Kawałko – ogólnopolski specjalista

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 12:50 Garść (nie)wygodnych pytań – Debata „Rozwój lokalnych organizacji pozarządowych” – udział przedstawicieli samorządu M. Koszalina i Woj. Zachodniopomorskiego oraz doświadczonych pozarządowców

12:50 – 13:00 przerwa kawowa

13:00 – 13:10 Garść informacji – ważnych dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych (m.in. Konkursy ofert Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego)

13:10 – 14:00 Garść świętowania – Konkurs „Zachodniopomorski Lider NGO” – wyniki konkursu i wręczenie nagród

14:00 – 14:30 Koncert piosenek musicalowych

14:30 – Tort i Toast – integracja (zabierzcie wizytówki)! 🙂

Zapisy pod linkiem: LINK
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Zachodniopomorskiego.
Realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie
zadania współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina
Udostępnij post na Facebooku: