ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCZE NASZEGO EKSPERTA!

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Pracownię Pozarządową już od 19 lat rozszerza swoją działalność doradczą na skalę wojewódzką. To wspaniała wiadomość dla organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego!

W Centrum można uzyskać wsparcie doradcze i informacyjne, a w kilku samorządach prowadzone są szkolenia podnoszące kompetencje przedstawicieli organizacji.

Doradztwo świadczone jest drogą elektroniczną (biuro@pracowniapozarzadowa.pl), telefoniczną (94 340 35 23) oraz osobiście, w siedzibie Pracowni.

Tematyka doradztwa jest bardzo szeroka i obejmuje najważniejsze aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, m.in.: rejestracja i zmiany w KRS, status OPP, źródła finansowania, współpraca z wolontariuszami, przygotowywanie wniosków i ofert, współpraca z samorządem, planowanie działań itp.

Dyżury doradcze:

🔸 telefoniczne: 19 listopada w godz. 17.00-20.00; 22 listopada – 9.00-12.00; 25 listopada – 9.00-12.00; 27 listopada – 15.00-18.00; 4 grudnia – 9.00-12.00; 6 grudnia – 13.00-16.00; 9 grudnia – 8.00-11.00; 11 grudnia – 17.00-20.00; 17 grudnia – 8.00-11.00; 19 grudnia – 17.00-20.00; 23 grudnia – 8.00-14.00; 30 grudnia – 8.00-14.00

🔸 w siedzibie Pracowni: 20 listopada w godz. 9.00-12.00; 22 listopada – 12.00-15.00; 28 listopada – 16.00-19.00; 29 listopada – 9.00-12.00; 2 grudnia – 9.00-12.00; 5 grudnia – 12.00-15.00; 10 grudnia – 16.00-19.00; 12 grudnia – 8.00-11.00; 17 grudnia – 11.00-14.00; 19 grudnia – 14.00-17.00; 23 grudnia – 8.00-14.00; 30 grudnia – 8.00-14.00

Doradztwo elektroniczne odbywa się na bieżąco.

Zapraszamy organizacje z terenu Pomorza Zachodniego do korzystania z usług Centrum!

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Udostępnij post na Facebooku: