PODSUMOWANIE ROKU 2019

|Bez kategorii

Czas na podsumowanie ubiegłego roku! Uważamy, że zawsze warto spojrzeć wstecz, aby zobaczyć czego się dokonało, co należałoby przemyśleć, a przede wszystkim z czego jesteśmy dumni.

2019 rok obfitował  w dużo wydarzeń ważnych dla nas, naszego stowarzyszenia, jak również dla całego koszalińskiego sektora pozarządowego i mieszkańców miasta. Nastąpiły zmiany, przekształcenia. Nawiązane zostały nowe relacje, znajomości i partnerstwa.  Intensywne działania wiązały się z mnóstwem rozmów, analiz, dokumentów, a nawet z bieganiem! (ze spotkania na spotkanie, czy też od biurka do kserokopiarki 😉 ). Szkolenia, fora, zjazdy, imprezy i spotkania integracyjne wywołały dużo wzruszeń, uśmiechów i ekscytacji. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa i obiecujemy nie zwalniać tempa!

 

Tak działaliśmy w 2019 roku!

UDANY POCZĄTEK ROKU

Miasto Koszalin przyznało nam w całości zadanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie na najbliższe 3 lata. Ponadto otrzymaliśmy ogromnie dla nas cenne wyróżnienie jakim jest Koszaliński Orzeł w kategorii Społeczna Odpowiedzialność!

AKCJA „ZOSTAWIAM 1% W KOSZALINIE”

Jak co roku prowadziliśmy akcję Zostawiam 1% w Koszalinie. Jest to niezwykle ważna kampania ze względu na to, iż kwota którą mieszkańcy Koszalina przekazują w postaci 1% jest wysoka, a lokalne organizacje wspaniale przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Stworzyliśmy bazę organizacji, które uprawnione są do otrzymywania 1% podatku. 

KOSZALIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI  – NOWE ZASADY

Realizowaliśmy szereg działań dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. W ciągu roku spotykaliśmy się z przedstawicielami naszego miasta, Zespołem ds. KBO, prowadziliśmy badania wśród autorów projektów, dokonaliśmy analizy dokumentacji i zasad KBO z ostatnich 5 lat wraz ze specjalistami zewnętrznymi, konsultowaliśmy wiele rozwiązań z samorządami z całej Polski. Dzięki tym działaniom opracowaliśmy wraz z Miastem regulamin KBO , który miał za zadanie: zachować charakter poprzednich edycji nastawionych na dialog, wdrożyć ulepszenia zdiagnozowanych obszarów do zmiany oraz spełniać wszystkie wymogi nowych przepisów ogólnopolskich.

BADANIA WSPÓŁPRACY KOSZALINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Poprzez Lokalny Indeks Jakości Współpracy przeprowadziliśmy diagnozę stanu współpracy Miasta Koszalina z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Celem badania była pomoc przedstawicielom NGO oraz administracji i organizacji samorządowej w dokonaniu oceny dotychczasowej współpracy oraz nakreślenie ścieżki kontynuowania jej, aby przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ponad 120 uczestniczek i uczestników, 80 organizacji z całego województwa, 13 prowadzących, dyskusje, spotkania, warsztaty. Wszystko to podczas Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych!  Poruszaliśmy wiele ważnych dla NGO tematów takich jak prawo obywatelskie,  budowanie wizerunku, prawo, dobre praktyki we współpracy z samorządem i wiele innych.  Były to dwa intensywne i niezwykle inspirujące dni wypełnione wiedzą i motywacją!

 

 

WIZYTA STUDYJNA Z POLSKI

Gościliśmy liderów i liderki z 6 różnych województw, aby podczas Wizyty studyjnej wzajemnie zaczerpnąć inspiracji, zyskać wiedzę i naładować akumulatory. Wspólnie odwiedziliśmy wiele koszalińskich organizacji funkcjonujących w oparciu o różne modele działania, spotkaliśmy się z przedstawicielami Miasta oraz pokazaliśmy gościom atrakcje naszego regionu.

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność organizować Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO – spotkanie urzędników z samorządów naszego województwa, którzy na co dzień współpracują z organizacjami pozarządowymi. Był to niezwykle efektywny czas pełen zdobywania wartościowych informacji i nawiązywania nowych relacji. Omawialiśmy m. in. aktualny stan prawny związany z informacją publiczną, komunikacji samorządów z organizacjami, zasady Programu Społecznik, narzędziach współpracy finansowej, model współpracy administracji publicznej i organizacji. Podczas Forum odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”.

AKADEMIA LIDERÓW PARTYCYPACJI

2 lata, 18 grup, 54 zjazdy, 227 osób! Tak przedstawiają się liczby, gdy wspominamy zakończoną w maju Akademię Liderów Partycypacji. Na organizację Akademii pozyskaliśmy 800 tysięcy złotych ze środków EFS w ramach POWER, aby zapewnić najwyższej jakości opiekę organizacyjną oraz merytoryczną. Podczas bezpłatnych dla uczestników zjazdów szkoleniowych przekazaliśmy wiedzę dotyczącą praw obywatelskich, budowania wewnętrznego i zewnętrznego potencjału organizacji  oraz prowadzi ją w oparciu o aspekty formalno-prawne.

 

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Koszaliński Festiwal Organizacji Pozarządowych był niezwykłym i ważnym wydarzeniem! W słoneczny czerwcowy dzień mieszkańcy miasta mieli okazję zobaczyć 70 prężnie działających koszalińskich organizacji pozarządowych, porozmawiać z ich przedstawicielami oraz skorzystać ze wspaniałych atrakcji, które przygotowali!

ZMIANY W ZARZĄDZIE STOWARZYSZENIA

Po 18 latach zarząd naszego stowarzyszenia rozpoczął pracę w odmienionym składzie: Prezeska – Monika Widocka, Wiceprezes – Łukasz Cieśliński, Sekretarz – Hanna Walo.

DZIAŁANIA NA RZECZ WOLONTARIATU W ORGANIZACJACH

Rozpoczęliśmy również nowe przedsięwzięcie służące propagowaniu wolontariatu w naszym województwie. W ramach Korpusu Solidarności przez najbliższe kilkanaście miesięcy wraz ze Stowarzyszeniem Polites będziemy organizować warsztaty, debaty, spotkania informacyjne, akcje społeczne, tworzyć koalicje – wszystko to dla aktywnych wolontariuszy i organizacji pozarządowych.

 

KOSZALIŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

7 października zorganizowaliśmy Galę z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych! W ten uroczysty dzień cała Koszalińska Filharmonia wypełniła się uśmiechniętymi społecznikami. Podczas tego wydarzenia ogłosiliśmy wyniki konkursu Koszaliński Lider NGO 2019. Wspólnie świętowaliśmy, dziękowaliśmy, gratulowaliśmy, celebrowaliśmy. A wszystko to w rytmach musicalowych!

AKADEMIA LIDERÓW III WIEKU

Akademia Liderów III Wieku to program, który zrealizowaliśmy w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Mieliśmy przyjemność szkolić 10 liderów w wieku 60+ z terenu naszego województwa, którzy działają na rzecz rozwoju swojej społeczności. Udział w Akademii pozwolił naszym liderom-seniorom na wykształcenie umiejętności, świadomości i zdobycia kontaktów pomocnych do efektywniejszego działania.

 

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW

Zorganizowaliśmy kolejne Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów, które jest jedynym na Pomorzu Zachodnim wydarzeniem tego typu. Było z nami aż 20% wszystkich działaczy rad seniorów z naszego województwa! Na wydarzeniu poruszyliśmy niezwykle istotne tematy, których znajomość jest ważna dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania rady seniorów.

ROZSZERZENIE OFERTY COP

Dzięki dofinansowaniu ze środków Pomorza Zachodniego rozwinęliśmy działania naszego Centrum Organizacji Pozarządowych na większą część województwa. Wybraliśmy 5 samorządów znajdujących się poza największymi miastami województwa, którym zaproponowaliśmy spotkania animacyjne z przedstawicielami Urzędu, doradztwo specjalistyczne w ramach spotkań w zakresie zdiagnozowanych potrzeb oraz szkolenia dla lokalnych organizacji. Dodatkowo doradzaliśmy wielu zachodniopomorskim organizacjom w naszej siedzibie.

KOSZALIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI – WYBÓR PROJEKTÓW

Kontynuując pracę przy Koszalińskim Budżecie Obywatelskim 2020 wraz z przedstawicielami Miasta prowadziliśmy spotkania z mieszkańcami Koszalina oraz autorami projektów. Po wszystkich działaniach wdrażających, konsultacjach i analizach, oddaliśmy w ręce mieszkańców miasta zaakceptowane projekty. Łącznie głosowało 9 614 osób, które oddały 26 954 głosów!

KOSZALIŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Koszalińskie Forum Organizacji Pozarządowych było wydarzeniem, które zrealizowaliśmy podczas 4 dni! W tym czasie nasi specjaliści poprowadzili szkolenia dotyczące m. in księgowości, fundraisingu oraz nowych wzorów ofert. Podczas wydarzenia ogłosiliśmy również wyniki konkursu Zachodniopomorski Lider NGO 2019, podczas którego doceniliśmy najlepsze pozarządowe inicjatywy minionego roku.

GALA WOLONTARIATU

W znacznej części naszych działań brało udział wspaniałe grono wolontariuszy. Możemy śmiało napisać, że jest to zbiór niezwykłych osób o wielu talentach, które tworzy zgraną Pomarańczową Drużynę! 🙂  Wspólnie z innymi organizacjami przygotowaliśmy Galę Wolontariatu.

Pozostałe działania

W międzyczasie w ciągu roku realizowaliśmy wiele działań finansowanych ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Koszalina, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Korpusu Solidarności, Programu ASOS, środków otrzymanych od darczyńców, sponsorów i partnerów.

Oto niektóre z nich:

🔸 Randki z wolontariatem

🔸 TuMiTup! NGO MeetUp

🔸 Cykl seansów filmowych Miasto Na Przykład

🔸 Pozarządowe czytelnie w 5 kawiarniach na terenie Koszalina

🔸 Upowszechnianie wiedzy o NGO wśród studentów

🔸 Specjalistyczne szkolenia dla organizacji

🔸 Identyfikacja wizualna koszalińskich NGO – tabliczki

🔸 Aktualizacja bazy koszalińskich NGO

🔸 Media Obywatelskie

🔸 Prace nad stroną www koszalińskiego sektora pozarządowego

 

 

 

Udostępnij post na Facebooku: