Z CZEGO FINANSOWALIŚMY NASZE DZIAŁANIA W 2019?

|Bez kategorii

.

..

.

 

MIASTO KOSZALIN  - 62.850 zł

w ramach tych środków:

 1. roczna praca przy Koszalińskim Budżecie Obywatelskim: 22.000 zł
 2. roczne prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym doradztwo, szkolenia, kampanie, badania, wydarzenia, udostępnianie lokalu i sprzętu: 20.000 zł
 3. organizacja i koszty Koszalińskiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych: 15.000 zł
 4. organizacja i koszty Gali z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych oraz Konkursu Koszaliński Lider NGO: 5.000 zł
 5. szkolenie dla organizacji zlecone przez Pełnomocnika ds. uzależnień: 700 zł
 6. udział przedstawiciela Miasta w Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds. NGO: 150 zł

.

.

POMORZE ZACHODNIE - 58.499 zł

w ramach tych środków:

 1. organizacja i koszty konferencji Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników: 20.000 zł
 2. organizacja i koszty Konkursu Zachodniopomorski Lider NGO (w tym koszt nagród finansowych dla organizacji): 16.000 zł
 3. organizacja i koszty Zachodniopomorskiego Forum Rad Seniorów i Akademii Liderów III Wieku: 10.199 zł
 4. objęcie działaniami Centrum Organizacji Pozarządowych zachodniopomorskich organizacji, w tym 5 szkoleń wyjazdowych: 10.000 zł
 5. działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej zachodniopomorskiej młodzieży (z Sekretariatem ds. Młodzieży) - szkolenia wyjazdowe: 2.300 zł

.

..

INNE ZACHODNIOPOMORSKIE SAMORZĄDY - 33.700 zł
 1. opłata przedstawicieli zachodniopomorskich samorządów za udział w Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds. NGO (koszty noclegu): 11.300 zł
 2. przeprowadzenie szkoleń dla lokalnych organizacji na terenie danej gminy (7 szkoleń wyjazdowych): 6.900 zł
 3. praca przy budżecie obywatelskim Miasta Szczecinek: 10.000 zł
 4. praca przy budżecie obywatelskim Gminy Miejskiej Wałcz: 5.500 zł

 

.

.

DAROWIZNY - 7.557 zł

.

1% - 777 zł

 

ZACHODNIOPOMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - 600 zł

poprowadzenie wykładów na konferencjach organizowanych przez organizacje (2 wykłady wyjazdowe)

.

 

ŚRODKI POZYSKANE DLA REGIONU: 492.524 zł

w ramach tych środków:

 1. dotacja FIO - działania na rzecz koszalińskich organizacji pozarządowych i rozwoju Centrum Organizacji Pozarządowych: 199.100 zł
 2. dotacja POWER - edukacja zachodniopomorskich organizacji pozarządowych (Akademia Liderów Partycypacji i Zachodniopomorskie Forum NGO, w tym noclegi i wyżywienie uczestników): 186.684 zł
 3. dotacja ASOS - wsparcie zachodniopomorskich rad seniorów, w tym Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów, Akademia Liderów III Wieku, spotkania i szkolenia: 67.280 zł
 4. dotacja Korpusu Solidarności - rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych woj. zachodniopomorskiego, w tym spotkania, akcje, Gala Wolontariatu: 36.460 zł
 5. dotacja PAFW i Fundacji Szkoła Liderów: koszt wizyty studyjnej gości z Polski w Koszalinie (nocleg, wyżywienie, zajęcia): 3.000 zł

.

.

***
Stałą kadrę Pracowni Pozarządowej w 2019 roku stanowiły 4 osoby.
Ich średnie wynagrodzenie wynosiło 3.380 zł/m-c netto (4.670 zł/m-c brutto).
Średni koszt utrzymania lokalu wraz z opłatami: ok. 2.100 zł/m-c.

.

Udostępnij post na Facebooku: