SZKOLENIE DOT. NOWEGO PROGRAMU GRANTOWEGO

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W Polsce startuje nowy program grantowy dla organizacji pozarządowych „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”. 

Program prowadzony będzie w okresie 2019-2024. Pierwszy konkurs na projekty tematyczne ogłoszony zostanie w lutym 2020! Wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Organizacje będą mogły się ubiegać o wsparcie na działania prowadzone w powyższych obszarach w ramach trzech konkursów dotacyjnych: dwóch na projekty tematyczne (Obszar 1.-3.) i jednym na projekty sektorowe (Obszar 4.).

Obecnie na terenie kraju organizowane są spotkania przygotowujące organizacje do udziału w konkursie.

Pracownia Pozarządowa jest partnerem wspomagającym organizację spotkania w woj. zachodniopomorskim.

Spotkanie w Koszalinie odbędzie się już 13 lutego w godz. 15 – 19 w Hotelu Hudson (ul. Połczyńska 18, Koszalin).

Serdecznie zapraszamy do udziału. Wystarczy zarezerwować sobie miejsce pod linkiem: ZAPISY

Więcej informacji: http://aktywniobywatele.org.pl/

 

Udostępnij post na Facebooku: