REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – WEBINARIUM DLA NGO!

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Aktualna sytuacja związana z COVID-19 oznacza nie tylko ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, przemieszczaniu się czy pojawiające się zakazy. Dla wielu organizacji pozarządowych istotnym problemem jest realizacja działań statutowych finansowanych ze środków otrzymanych z samorządów – gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pod hasłem: „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dobie COVID-19”, które odbędzie się 6 maja (środa) w godz. 18.00 – 20.00.

Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński, specjalista w zakresie współpracy organizacji i samorządu, zlecaniu zadań publicznych i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W pierwszej części webinarium omówione będą najważniejsze zagadnienia związane z tematyką (szczegóły poniżej), w drugiej – prowadzący będzie odpowiadał na pytania uczestniczek i uczestników.

TEMATYKA:

🔸 Udział w aktualnie ogłaszanych konkursach
🔸 Formalności związane z podpisywaniem / aneksowaniem umów
🔸 Akceptacja przez samorząd już poniesionych wydatków
🔸 Składanie ofert w trybie pozakonkursowym („art. 19a”)
🔸 Aktualizacja kosztorysu, planu działań, harmonogramu i rezultatów
🔸 Wsparcie działalności organizacji w ramach tarczy antykryzysowej
🔸 Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
🔸 Realizacja zadań w ramach innych ustaw (ust. o sporcie, ust. o zdrowiu publicznym)

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU:

🔸 wykorzystując przeglądarkę internetową: należy przejść na stronę: LINK . Konieczne będzie podanie swojego imienia oraz adresu mailowego a następnie kliknięcie „wejdź”.
🔸 korzystając z aplikacji mobilnej ClickMeeting (dostępnej w Google Play oraz AppStore): po jej uruchomieniu trzeba wybrać opcję „Jestem uczestnikiem” a następnie podać ID spotkania: 253-964-528 i kliknąć „Dołącz do wydarzenia”.

Do spotkania będzie można dołączać od godz. 17.40 w środę, 6 maja.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

 

Webinarium realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Udostępnij post na Facebooku: