OSTATNIA SZANSA NA SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII NGO!

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że ruszamy z rekrutacją do stacjonarnych grup jesienno-zimowych Zachodniopomorskiej Akademii NGO!

 

Jednocześnie przypominamy, że przyjmujemy zgłoszenia na wyjątkową, wakacyjną edycję Akademii.

Zjazd grupy wakacyjnej (grupa K) to pięć niezwykle aktywnych dni wypełnionych wiedzą i integracją (20 – 24 sierpnia).

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca!

 

Zachodniopomorska Akademia NGO to cykl szkoleń dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Pomorza Zachodniego (mających siedzibę lub oddział na terenie województwa). Podczas spotkań swoją wiedzą dzielą się specjaliści z najważniejszych obszarów funkcjonowania III sektora: zarządzania zespołem, finansowania działań, prawa, relacji z administracją czy promocji.

Akademia to 3 dwudniowe zjazdy, dzięki którym członkowie zachodniopomorskich organizacji pozarządowych zwiększą kompetencje przydatne na co dzień w aktywności pozarządowej i wzmocnią potencjał swoich organizacji w 3 aspektach: aktywności, komunikacji oraz świadomości.

.

Ramowa tematyka szkoleń:

Temat A: Organizacja Aktywna – tematyka dotycząca relacji finansowych i niefinansowych NGO z samorządem, włączanie się w życie publiczne (m.in. konsultacje społeczne, współdecydowanie o kierunkach rozwoju swojej społeczności), znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu i organizacji pozarządowych – ich praw i obowiązków.

Temat B: Organizacja Komunikująca – to całokształt jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych, m.in.: budowanie i zarządzanie zespołem, kształtowanie wizerunku i nawiązywanie kontaktów z otoczeniem. Poruszymy również temat kontaktu z potencjalnym sponsorem, z wolontariuszem, z wójtem/burmistrzem.

Temat C: Organizacja Świadoma – omówimy aspekty prawne naszego funkcjonowania. Poruszymy m.in. zagadnienia zmian w statucie, konsultacji nowej uchwały rady gminy, ubezpieczania uczestników wycieczki – w tych wszystkich przypadkach musimy znać właściwe przepisy i odpowiednio zaplanować działania.

.

Informacje praktyczne:

  1. Zachodniopomorska Akademia NGO kierowana jest do przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych (pracowników/czek, wolontariuszy/ek, członków/członkiń) z terenu województwa zachodniopomorskiego (mających siedzibę lub oddział na terenie województwa).
  2. Pierwszeństwo w udziale w Akademii mają osoby, które nie korzystały ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie 02.16.00-IP.06-00-006/16 („Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”), w szczególności w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa” realizowanym przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017 – 2019;
  3. Osoby zgłaszające się do Akademii deklarują udział w wszystkich 3 zjazdach w ramach danej grupy szkoleniowej (nie dotyczy grupy K).
  4. Wszystkie zjazdy odbywają się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie (Plac Rodła 10).
  5. Udział w Akademii jest bezpłatny; organizatorzy pokrywają koszty pobytu w hotelu i szkolenia. Ewentualne koszty dojazdów pokrywają uczestnicy/czki we własnym zakresie
  6. W hotelu stosowane są wszelkie niezbędne działania skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom szkoleń w związku z Covid-19.
  7. Zjazdy rozpoczynamy o godzinie 12:00, kończymy dnia następnego około godziny 15:00 (nie dotyczy grupy K).
  8. W przypadku gdy osoba zgłaszająca się korzystała ze wsparcia, o którym mowa w p. 2, ma możliwość udziału w Zachodniopomorskiej Akademii NGO tylko w sytuacji gdy: (a) dodatkowo uzasadni potrzebę udziału w Akademii, (b) uzasadnienie zostanie zaakceptowane przez Pracownię Pozarządową oraz (c) Pracownia Pozarządowa uzyska zgodę na mój udział od Instytucji Pośredniczącej – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

.

PRZEJDŹ DO REGULAMINU 

.
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

FORMULARZ ONLINE         LUB       WERSJA DO WYDRUKU (PDF)

POBIERZ OŚWIADCZENIA DO WYPEŁNIENIA (PDF)

UWAGA! Wypełniony i podpisany formularz w formacie PDF wraz z oświadczeniami należy przesłać w wersji papierowej na adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2, lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl. W przypadku wypełnienia formularza online należy dodatkowo przesłać na podany adres mailowy oświadczenia zawarte w linku.

.

Harmonogram stacjonarnych grup szkoleniowych *

Grupa K (wakacyjna), zjazdy w dniach:
Tematy A,B,C w dniach: 20 – 24 sierpnia

Grupa L, zjazdy w dniach:

Temat A. 24-25.09
(wyjątkowo zaczynamy o godz. 10:00, kończymy 12:00 następnego dnia)
Temat B. 12-13.10
Temat C. 04-05.10

Grupa Ł (weekendowa),
zjazdy w dniach:
A. 25-26.09
B. 23-24.10
C. 13-14.11

Grupa M, zjazdy w dniach:

A. 11-12.10
B. 25-26.10
C. 08-09.11

Grupa N, zjazdy w dniach:

A. 15-16.11
B. 29-30.11
C. 09-10.12

* – w przypadku istniejących ograniczeń epidemiologicznych szkolenia zostaną zorganizowane w innej formule/innym terminie

 

Dofinansowanie projektu „Z korzyścią dla Pomorza Zachodniego – pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” z funduszy Unii Europejskiej w kwocie  645.697.50 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach  stanowienia prawa podmiotom zachodniopomorskiego III sektora.

 

Udostępnij post na Facebooku: