ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW

Forum to wyjątkowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.

Jest okazją do zwiększenia wiedzy, poznania innych Rad, nawiązania nowych relacji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń przydatnych w codziennej działalności każdej Rady.

Tegoroczne Forum, już po raz piąty daje przestrzeń tym wszystkim, którzy chcą rozwijać swoją Radę, niezależnie od tego czy ma ona za sobą kilka miesięcy aktywności czy kilka lat.

W tym roku ponownie zapraszamy wszystkie Rady do Kołobrzegu – spotkamy się w Hotelu New Skanpol (ul. Dworcowa 10) w dniach 20 – 21 września 2021 roku.

Prezentacje, warsztaty i zajęcia integracyjne prowadzone będą przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz rad seniorów i środowisk senioralnych. W trakcie Forum poruszane będą następujące tematy:

🔸 Możliwości i źródła finansowania lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów

🔸 Komunikacja i działanie w grupie, czyli zasady efektywnego prowadzenia posiedzeń i działań rad seniorów

🔸 Wyzwania i możliwości funkcjonowania zachodniopomorskich rad seniorów

🔸 Zasady współpracy samorządu i mieszkańców – prawa mieszkańców, obowiązki samorządu, dobre praktyki w postępowaniu

🔸 Rola rady seniorów w budowaniu współpracy władz i mieszkańców; kompetencje i formy działania

🔸 Dobre praktyki w funkcjonowaniu rad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. W Forum mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.
 2. Forum adresowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli:
  • rad seniorów z terenu woj. zachodniopomorskiego,
  • organizacji działających na rzecz seniorów z terenu województwa, oraz
  • liderów nieformalnych, niezrzeszonych w radzie/organizacji (np. sołtysi).
 3. Każda zgłaszająca się osoba wypełnia krótki formularz dostępny poniżej.
 4. Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom, które są członkiniami / członkami rad seniorów.
 5. Z danej Rady udział w Forum mają zapewniony maks. 3 osoby. W przypadku zgłoszenia z danej Rady kolejnych osób, ich udział będzie możliwy tylko pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Z danej organizacji do udziału w Forum mogą się zgłosić maksymalnie 2 osoby.
 7. Każda zgłaszająca się osoba wypełnia oddzielnie formularz.
 8. Formularze przyjmowane są do 8 września 2021 r. (środa).
 9. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Forum.
 10. Wg. obostrzeń ustanowionych przez rząd RP obowiązuje limit miejsc dla osób niezaszczepionych lub nie będących w pełni zaszczepionymi. W przypadku tych osób istotna jest kolejność zgłoszeń.
 11. Osoby zgłaszające się poinformowane zostaną o wynikach rekrutacji telefonicznie/mailowo do dnia 13 września 2021 r.
 12. Udział w Forum jest bezpłatny.
 13. Uczestnikom i uczestniczkom Forum zapewnione będzie zakwaterowanie i wyżywienie.
 14. Forum rozpoczyna się o godz. 12.00 a kończy obiadem ok. godz. 14.30.
 15. Co do zasady koszty dojazdu na Forum pokrywane są przez osoby uczestniczące. Organizator posiada jednak pewną ograniczoną pulę środków na pokrycie kosztów przejazdów dla uczestników i uczestniczek Forum – dotyczy wyłącznie osób, które zgłoszą taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym.

 

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

Zapraszamy! 🙂

.

.

Udostępnij post na Facebooku:
fb-share-icon