SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI – START PROJEKTU

Wraz z Miastem Koszalinem rozpoczynamy kolejne wspólne przedsięwzięcie na rzecz wzmacniania aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Koszalina. Tym razem działania zostaną skierowane do młodzieży.

Pracując w koszalińskich szkołach będziemy edukować i w praktyce pokazywać dlaczego warto być aktywnym i zaangażowanym w dobro wspólne.

Projekt to cykl wielu działań prowadzących do tego by młodzi ludzie załapali bakcyla aktywności. Dlatego też ważne jest wybranie szkół, w których zarówno dyrekcja, grono pedagogiczne, jak i rada rodziców będą podzielać idee przedsięwzięcia i aktywnie je współtworzyć. Podczas procesu rekrutacji wyłonimy trzy placówki, w których będziemy intensywnie pracować min. do roku 2023.

Praca w szkołach będzie oparta o „szkolny budżet obywatelski”. Nie będzie jednak miała charakteru plebiscytu. Projekty będą wypracowywane wspólnie podczas atrakcyjnych warsztatów – omawiane, rozrysowywane, budżetowane. Młodzież wspólnie będzie omawiała plusy każdego i znajdzie ten najbardziej optymalny. Nie będzie wyborów, ani głosowania. Następnie młodzież będzie miała wpływ na realizację działań. Ukończeniu realizacji projektów będzie towarzyszyło uroczyste wydarzenie i wspólne świętowanie.

Do dyspozycji uczniów i uczennic 1 szkoły będzie min. 2500 zł/rok – zaplanowane środki są niewielkie by były jedynie punktem wyjścia do edukacji i współpracy. Środki te będą pochodziły z budżetu Miasta. Zarówno szkoła, jak i rada rodziców mogą zwiększyć tę pulę.

Oprócz prac nad związanych z budżetem obywatelskim, zaplanowano także liczne zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące wolontariatu, aktywności, organizacji pozarządowych, samorządu, spotkania z ciekawymi osobami, wydarzenia, akcje.

Przedsięwzięcie ma na celu rozszerzanie podejścia do konsultacji w Mieście. Edukując młodzież chcemy by wyrosła na świadome obywatelsko osoby, które są aktywne nie tylko oddając głos w budżecie obywatelskim, ale też przychodząc na spotkania konsultacyjne, głosując w lokalnych wyborach czy włączając się w pracę rady osiedla.

.

Główne ramy planowanych działań:

  1. przedsięwzięcie będzie realizowane partnersko i wspólnie przez pracowników Pracowni Pozarządowej i Miasta Koszalina,
  2. projekt będzie realizowany pilotażowo w 3 koszalińskich szkołach podstawowych,
  3. w każdej szkole odbędą się dwie edycje budżetu: w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023,
  4. w trakcie wdrażania działań realizatorzy będą współpracować z dyrekcją szkół, gronem nauczycielskim i radami rodziców,
  5. zostanie wydana publikacja zbierająca doświadczenia zebrane podczas działań i opinie młodzieży,
  6. przedsięwzięcie rozpocznie się w listopadzie 2021, a zakończy w sierpniu 2023 roku,
  7. projekt jest finansowany z pozyskanego grantu z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

.

Chętne szkoły podstawowe już teraz mogą zgłaszać chęć skorzystania z tej możliwości. W celu umówienia się na rozmowę wstępną prosimy o kontakt:

Pracownia Pozarządowa

Łukasz Cieśliński
609 144 511
lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl .

.

 

.

Projekt finansowany z funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny,
realizowany przez Pracownię Pozarządową oraz Miasto Koszalin. 

 

Udostępnij post na Facebooku:
fb-share-icon