TRWAJĄ NABORY W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Trwają nabory ofert prowadzone przez różne wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na zadania o zasięgu regionalnym realizowane przez organizacje pozarządowe. Wszelkie informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz generatorze Witkac:

🔸 do 19 stycznia – trwa nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu równego traktowania (2 zadania): http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rownego

🔸 do 19 stycznia – otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2022-roku-realizacji-zadan-publicznych

🔸 do 21 stycznia – otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury fizycznej: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-1

🔸 do 31 stycznia – otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa.

.

W najbliższym czasie będą ogłaszane kolejne konkursy zgodnie z planowanymi priorytetami przyjętymi w ,,Programie współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022″ – link.

 

.

Udostępnij post na Facebooku:
fb-share-icon