REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

31 stycznia zbliża się dużymi krokami – to oznacza, że zostało jeszcze tylko kilka dni na zgłoszenie osób do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (crbr.podatki.gov.pl).

Muszą to zrobić podmioty, które powstały przed 31 października ubiegłego roku. Młodsze organizacje mają na to czas w przeciągu 7 dni od momentu rejestracji.

Obowiązek ten dotyczy stowarzyszeń, ale tylko tych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz fundacji.

Stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich nie muszą nić robić w tym temacie!

W przypadku stowarzyszeń beneficjentami rzeczywistymi zawsze będą wszyscy członkowie i członkinie Zarządu.

Z kolei w fundacjach może wyglądać to różnie, w zależności od tego jakie ciało jest statutowo umocowane do decydowania o najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem fundacji – może to być fundator, rada fundatorów, zarząd bądź rada fundacji. Możliwości jest kilka, więc należy to przeanalizować indywidualnie.

Beneficjentów do Rejestru zgłaszają osoba/osoby z zarządu danego podmiotu, zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji. Niezbędne jest do tego posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Z kolei samo wypełnienie formularzy w Rejestrze zajmuje kilka minut – należy podać dane podmiotu (adres, NIP, nr KRS) oraz dane osób będących beneficjentami rzeczywistymi (imię/imiona, nazwisko, PESEL oraz pełniona funkcja).

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą Centrum Organizacji Pozarządowych – Łukaszem Cieślińskim: lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.

 

Więcej informacji: https://cutt.ly/RejestrBeneficjentowRzeczywistych

Instrukcja: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

 

 

 

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Koszalin
oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Udostępnij post na Facebooku:
fb-share-icon