Jednym z działań Pracowni Pozarządowej jest wsparcie tych mieszkańców, których aktywność obywatelska jest zagrożona. Bezrobocie, mieszkanie na terenach wiejskich, niepełnosprawność, starszy wiek – są to cechy które często utrudniają pełne włączenie się w życie obywatelskie, a nawet społeczne. Za nami wiele projektów, w ramach których wspieraliśmy osoby zagrożone wykluczeniem:

  1. „Bilet powrotny. Aktywizacja osób po 50 roku życia” (w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Wdrożeniowym „AYA” w Koszalinie)
  2. „Pomóżcie, a pokażę, że potrafię program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie” (w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie)
  3. „Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć! – program aktywizacji społecznej i zawodowej Amazonek” (w partnerstwie z Stowarzyszeniem Koszaliński Klubem ‘Amazonka’)
  4. „Nie czekam – sam kształtuję swoja przyszłość” (w partnerstwie  z Przedsiębiorstwem Wdrożeniowym „AYA” w Koszalinie i Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej)
  5. „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie” (w partnerstwie z Gminą Miasto Koszalin i Przedsiębiorstwem Wdrożeniowym „AYA” w Koszalinie)
  6. „Bałtyckie perspektywy” (w partnerstwie z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie i Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową)
  7. „Start do sukcesu” (Phare Access 2000)
    .

IMG_5222