NASZE DZIAŁANIA

Wzmacniamy organizacje pozarządowe

  • zachodniopomorski osrodek wsparcia ngo
    OŚRODEK WSPARCIA ORGANIZACJI

Zwiększamy współpracę samorządów z organizacjami

  • MODELOWA WSPÓŁPRACA

Kształtujemy aktywnych obywateli

  • KONSULTACJE SPOŁECZNE