DSC_8328

Prowadzimy szereg działań poprawiających jakość przeprowadzania konsultacji z organizacjami i radami działalności pożytku publicznego przez zachodniopomorskie samorządy. Z jednej strony edukujemy przedstawicieli urzędów, z drugiej – aktywizujemy przedstawicieli organizacji.

Wspieramy samorządy w aktualizowaniu uchwał dotyczących konsultacji tak zawierały one zapisy gwarantujące przeprowadzenie konsultacji z uwzględnieniem zapisów Kodeksu Konsultacji. Pokazujemy organizacjom korzyści z ich aktywności w procesach konsultacyjnych, wskazujemy na ich prawo do własnej opinii, podkreślamy znaczenie każdej opinii.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, którego zapisy i idee często wykorzystujemy do prowadzenia naszych przedsięwzięć wskazuje na bardzo ważną rolę konsultacji w dialogu i budowaniu wzajemnych relacji.

Przez ostatnie lata zainicjowaliśmy szereg działań związanych z budowaniem zasad prowadzenia konsultacji oraz samych procesów konsultacyjnych w lokalnych środowiskach:

 1. Miasto Koszalin, 2015 rok – zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych stworzył zapisy zaktualizowanych zasad prowadzenia konsultacji z organizacjami. Ponadto zaplanowano i przeprowadzono proces konsultacji projektów dwóch dokumentów: aktualizacji zasad prowadzenia konsultacji oraz Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi.
 2. Gmina Czaplinek, 2014 rok – prace nad stworzeniem nowej uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych). Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu jednego z osiedli w Czaplinku.
 3. Gmina Dębno, 2014 rok – prace nad aktualizacją zapisów uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych). Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dotyczących założeń budżetu obywatelskiego.
 4. Powiat Myśliborski, 2014 rok – prace nad stworzeniem nowej uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Starostwa i organizacji pozarządowych). Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dotyczących zapotrzebowania na konkretne kierunki kształcenia młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych.
 5. Gmina Biały Bór, 2014 rok – prace nad aktualizacją zapisów uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biały Bór. Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Programu na rzecz aktywizacji seniorów (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
 6. Gmina Cedynia, 2014 rok – prace nad stworzeniem nowej uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cedynia (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych). Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju Gminy Cedynia.
 7. Gmina Biały Bór, 2013 rok – zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Programu na rzecz aktywizacji mieszkańców (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
 8. Gmina Czaplinek, 2013 rok – zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Zasad realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
 9. Powiat Kamieński, 2013 rok – zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Strategii rozwoju Powiatu Kamieńskiego (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
 10. Gmina Karlino, 2013 rok – zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych stworzył zapisy zaktualizowanych zasad prowadzenia konsultacji z organizacjami. Zaplanowano również i przeprowadzono proces konsultacji stworzonego wcześniej projektu Programu na rzecz aktywizacji seniorów.
 11. Gmina Nowogard, 2013 rok – zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Strategii rozwoju Gminy Nowogard (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
 12. Gmina Polanów, 2013 rok – zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Programu na rzecz aktywizacji mieszkańców (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
 13. Gmina Przelewice, 2013 rok – zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu Gminy i organizacji pozarządowych stworzył zapisy zaktualizowanych zasad prowadzenia konsultacji z organizacjami. Zaplanowano również i przeprowadzono proces konsultacji stworzonego wcześniej projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Przelewice.
 14. Gmina Świeszyno, 2013 rok – zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji stworzonego wcześniej projektu Strategii rozwoju Gminy Świeszyno (projekt stworzony przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych).
  .

Ponadto w 2013/2014 roku prowadziliśmy dwie edycje Szkoły Liderów Konsultacji Społecznych, w ramach której 24 osoby z organizacji pozarządowych i samorządów zostały gruntownie przeszkolone z tematyki konsultacji.