Pracownia Pozarządowa

.
Pracownia Pozarządowa już od 18 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie i w województwie zachodniopomorskim. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, przyczynia się do rozwoju współpracy samorządów z mieszkańcami i organizacjami, aktywizuje mieszkańców. 

.

.
.

CELE NASZYCH DZIAŁAŃ

SILNE I ZINTEGROWANE ZACHODNIOPOMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ZACHODNIOPOMORSKIE SAMORZĄDY MODELOWO WSPÓŁPRACUJĄCE Z ORGANIZACJAMI I MIESZKAŃCAMI

ŚWIADOMI MIESZKAŃCY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO UCZESTNICZĄCY W ŻYCIU SWOJEGO SAMORZĄDU

.
WIĘCEJ O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADCE DZIAŁANIA.

.
.

Organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na współczesną rzeczywistość.
Kultura, zdrowie, sport, praca, hobby, edukacja, dobroczynność.
One budują świat, a my im w tym pomagamy.

Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

.
.

LICZBY

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI NASZYCH DZIAŁAŃ
18317
ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE
5520
GODZINY DORADZTWA
10656
ZORGANIZOWANE WYDARZENIA
931

.
.
.
.

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE STOWARZYSZENIA

.
.
.
.

WOLONTARIUSZE I WOLONTARIUSZKI

.
.
.
.

KADRA


pracownia pozarządowa Łukasz CieślińskiŁukasz Cieśliński

Z wykształcenia ekonomista, od początku swojej pracy zawodowej związany z organizacjami pozarządowymi. W Pracowni Pozarządowej od początku jej istnienia. Trener, doradca, animator. Przeprowadził 3000 godzin szkoleń i 4000 godzin doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w formalno-prawnych aspektach funkcjonowania organizacji, w budowaniu współpracy samorządu z organizacjami oraz we wdrażaniu partycypacyjnego zarządzania samorządem. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Certyfikowany Trener Centrum Organizacji Pozarządowych. Członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomi Społecznej. Przewodniczący Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT.


pracownia pozarządowa Monika WidockaMonika Widocka

Absolwentka socjologii UAM. Od kilkunastu lat aktywna działaczka III sektora. Zawodowo pracuje na rzecz organizacji pozarządowych - doradza, animuje, integruje, szkoli. Szczególnie interesuje się procesami integracji organizacji pozarządowych oraz wzmacnianiem współpracy samorządu z organizacjami. Specjalistka ds. budowania wizerunku organizacji oraz fundraisingu (pozyskiwania darczyńców). Jako socjolog bada i diagnozuje aktywność obywatelską. Dobry duch koszalińskich wydarzeń na rzecz trzeciego sektora. Certyfikowana doradczyni Centrum Organizacji Pozarządowych. Przewodnicząca III kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie. Wiceprezeska Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

.
pracownia pozarządowa Hanna Walo (1)Hanna Walo

Z wykształcenia specjalistka ds. rachunkowości i finansów. Doradczyni organizacji pozarządowych w kwestiach związanych z księgowością, sprawozdawczością finansową, kontaktami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Ministerstwami. Wspiera organizacje w sprawozdawczości związanej z posiadaniem statusu OPP. Prowadzi księgowość Pracowni Pozarządowej od samego początku.
.
.

.
.

STATUT

Statut jest najważniejszym aktem wewnętrznym regulującym działanie Pracowni Pozarządowej. Treść statutu określa charakter naszego stowarzyszenia, jego cele, zakres działania i zasady funkcjonowania. Kliknij na ikonę PDF by pobrać Statut Pracowni.

.
symbol-format-pliku-pdf_318-45340.png

 

 

To, co robimy, czynimy dla naszych dzieci i wnuków. Dla tych, którzy teraz stawiają pierwsze kroki.
Pracujemy ciężko tu i teraz,wierząc, że prawdziwe efekty naszej pracy, zbiorą następne pokolenia.

Hanna Walo, Pracownia Pozarządowa