procent

BAZA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU W 2022 ROKU

 

W Koszalinie działa wiele organizacji pozarządowych, które realizują działania na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Kwota 1% podatku przekazywanego rocznie przez koszalinian jest wysoka. Zostawmy te pieniądze w naszym mieście!
LISTA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% W ROKU 2022

kolejność organizacji wg posiadanego numeru KRS

 

NR KRS               NAZWA ORGANIZACJI

 

0000017241      HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

 

0000017282      KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE

 

0000018107      STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI „POKONAĆ  RAKA”

 

0000026352      PRACOWNIA POZARZĄDOWA

 

0000031525      STOWARZYSZENIE KARDIOPULS

 

0000031902     STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB „AMAZONKA”

 

0000036441     POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE

 

0000051371      STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI-MŁODYM”

 

0000057551      FUNDACJA ESPERSEN POLSKA

 

0000059463      STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE

 

0000063545      POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE

 

0000102990     STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA

 

0000128346      STOWARZYSZENIE TEATR PROPOZYCJI „DIALOG” IM.HENRYKI RODKIEWICZ

 

0000138192      STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN

 

0000141267      ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Zarząd Rejonowy w Koszalinie

 

0000145961      KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM

 

0000146454      FUNDACJA „NAUKA DLA ŚRODOWISKA”

 

0000154454      TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Andersa 24, 75-012 KOSZALIN

 

0000160068      KLUB ABSTYNENTA „POMORZE”

 

0000163869      STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

 

0000164036      STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IKAR”

 

0000166336      OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "BEZ RYZYKA"

 

0000181824      ROTARY CLUB KOSZALIN

 

0000225587      POLSKI CZERWONY KRZYŻ Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: dla OR PCK w Koszalinie

 

0000235831      STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹMY RAZEM”

 

0000241746      FUNDACJA „POKOLORUJ ŚWIAT” W KOSZALINIE

 

0000244589      TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

 

0000248689      STOWARZYSZENIE „VOCATIO DEI”

 

0000274950      CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU”

 

0000276557      „FUNDACJA PARAFIALNA”

 

0000278465      STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „BRONKA”

 

0000278582      CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: 0500

 

0000278953      FUNDACJA DWA SERCA

 

0000298639      STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „PRZYSTAŃ”

 

0000304626      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

 

0000313437      KOSZALIŃSKI KLUB STRZELECKI "KALIBER"

 

0000351845      STOWARZYSZENIE SZKOŁA TAŃCA "TOP TOYS"

 

0000358359      STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU (stowarzyszenie w likwidacji)

 

0000367678      STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA

 

0000401725      STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START

 

0000408381      TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE

 

0000423457      DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI

 

0000472371      POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO ODDZIAŁ REGIONALNY W KOSZALINIE

 

0000475218      FUNDACJA „SMS Z NIEBA”

 

0000496082      FUNDACJA „ZDĄŻYĆ Z  MIŁOŚCIĄ”

 

0000530362      FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA

 

0000595212      FUNDACJA KOCI LAS

 

0000679976      FUNDACJA PRZYMIERZE

 

0000700893      FUNDACJA "MARZENIA DO SPEŁNIENIA"

 

0000788034      ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY

 

Baza utworzona przez Pracownię Pozarządową na podstawie: „Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku " opublikowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (https://niw.gov.pl/wykaz-opp-1-za-2021-rok-w-2022-roku/)

Z bazy wyszczególniono organizacje z siedzibą w Koszalinie.
Bazę poszerzono o koła/oddziały/okręgi otrzymujące 1% za pośrednictwem struktur wojewódzkich lub ogólnopolskich.


Wszelkie pytania i sugestie dotyczące bazy i akcji „Zostawiam 1% w Koszalinie” prosimy kierować:
Pracownia Pozarządowa, biuro@pracowniapozarzadowa.pl, tel. 94 340 35 23.