nowe_logo_kompas

.

Sieć KOMPAS

W latach 2011-2013 realizowaliśmy działania powołujące Sieć KOMPAS – zrzesza ona zachodniopomorskie organizacje pozarządowe, które w swojej misji mają wsparcie sektora pozarządowego. Zrzeszyliśmy i zapoznaliśmy ze sobą te organizacje, wymieniliśmy się doświadczeniami, wspólnie przeszliśmy szereg potrzebnych nam szkoleń oraz wyjechaliśmy na wizytę studyjną poznając funkcjonowanie sieci organizacji i ośrodków wsparcia w innych województwach. Przeprowadziliśmy także duże ogólnowojewódzkie badanie organizacji pozarządowych analizując ich działanie oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pod kątem ich aktywności obywatelskiej.
.

 Organizacje, które weszły w skład Sieci KOMPAS:
.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka
Centrum Inicjatyw Wiejskich – Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Polites”
Darłowskie Centrum Wolontariatu
Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”
Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie”
Stowarzyszenie „Lider Wałecki”
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
Pracownia Pozarządowa

Publikacja o Sieci KOMPAS: link