standaryzacja działań organizacji pozrzadowych

.
Uważamy, że standaryzacja działań pomaga zwiększyć jakość i efektywność działań podmiotów, które przechodzą ten proces. Dlatego sami standaryzujemy nasze działania, promujemy standardy i standaryzację wśród organizacji i rad działalności pożytku publicznego, a także wspieramy wypracowywanie różnorodnych standardów.

W 2014 roku Pracownia Pozarządowa przeszła kilkuetapowy proces standaryzacji i została certyfikowanym ośrodkiem wspierającym organizacje pozarządowe. Certyfikat został przyznany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, której jesteśmy członkiem.

Łukasz Cieśliński, prezes Pracowni, jest przewodniczącym komisji standaryzacyjnej Sieci SPLOT. Komisja ta koordynuje wypracowywanie i wdrażanie standardów przez organizacje członkowskie Sieci, czyli ośrodki wsparcia organizacji.

w 2014 roku przewodziliśmy procesowi wypracowywania standardów funkcjonowania dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych. Standardy te są przyjmowane przez wszystkie organizacje, które chcą przyłączyć się do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Na przełomie 2015 i 2016 roku aktywnie promowaliśmy wypracowane Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego. Szeroko o nich informowaliśmy odwiedzając każdą z istniejących w naszym województwie rad oraz dystrybuując publikację dotyczącą standardów. Ważnym naszym działaniem była pomoc przy zaktualizowaniu obowiązujących w samorządach uchwał tak by respektowały one standardy.