rdpp

Rady są stosunkowo nowa formą budowania wzajemnych relacji administracji i sektora pozarządowego. Chociaż pierwsza Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) powstała już w 2003 roku (krajowa, przy Ministerstwie Polityki Społecznej), to dopiero rok 2010 przyniósł możliwość tworzenia rad na trzech poziomach samorządu i spowodował upowszechnienie idei tego typu zespołów.

RDPP to zespół, który łączy w jednym miejscu trzy strony współpracy: władzę wykonawczą (przedstawicieli urzędów), władzę stanowiącą (przedstawicieli rad gminnych/miejskich/powiatów/sejmików oraz sektor pozarządowy. Choć jej rola ustawowo określona jest jako doradcza i opiniująca, to przy dobrej woli wszystkich stron, rada może stać się bardzo ważnym elementem systemu współpracy w danym samorządzie.

Z takiego samego założenia wyszliśmy kilka lat temu i w latach 2014-2015 realizowaliśmy na terenie 4 województw partnerski projekt nakierowany na wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych rad. Wsparcie rad polegało nie tylko na przekazywaniu ich członkom wiedzy o możliwościach działania i dobrych praktykach. To była przede wszystkim prowadzona przez nas praca animacyjna w środowiskach, wśród przedstawicieli władz lokalnych i III sektora, analizowanie potencjału i możliwości wzmacniania istniejącej współpracy, rozpowszechnianie zasad i wartości leżących u podstaw funkcjonowania takich zespołów, tworzenie formalnych regulacji do tworzenia i działania rad, w końcu planowanie ich pracy i tworzenie strategii działania.

Takie działania realizowaliśmy we wszystkich 9 samorządach, w których w okresie wdrażania projektu istniały rady (Powiat Białogardzki, Gmina Dolice, Gmina Golczewo, Miasto Koszalin, Gmina Mielno, Gmina Police, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście oraz Województwo Zachodniopomorskie). Ponadto doprowadziliśmy do powołania Rad w trzech kolejnych samorządach (Gmina Drawsko Pomorskie, Powiat Pyrzycki oraz Miasto Wałcz). Jesteśmy również współautorami „Standardów działania RDPP w Polsce”.

Ze wszystkim 12 Radami jesteśmy w stałym kontakcie służąc wsparciem dla ich członków; służymy również pomocą środowiskom inicjatywnym w samorządach, gdzie nie ma jeszcze RDPP, pod kątem ustalania zasad ich funkcjonowania, naboru członków i planowania przyszłych działań Rady.

W ubiegłym roku, wspólnie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego zainicjowaliśmy kolejne wspólne przedsięwzięcie – Zachodniopomorskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. Jest to płaszczyzna wymiany doświadczeń i integracji członków zachodniopomorskich Rad. Niedługo odbędzie się drugie Forum RDPP, na które będziemy zapraszać przedstawicieli wszystkich działających Rad.

Załącznik: „Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego”
.
.