ZFP2DSC_5277

.
Wierzymy w sens zrzeszania się i budowania koalicji. Do tej pory brakowało w województwie zachodniopomorskim płaszczyzny współpracy dla organizacji pozarządowych, która umożliwiałaby im trwałą współpracę oraz wspólną reprezentację interesów.

W 2015r. wraz z partnerami rozpoczęliśmy pracę nad zbudowaniem pierwszej zachodniopomorskiej ogólnobranżowej sieci organizacji pozarządowych. Założycielami Federacji zostali: Pracownia Pozarządowa, Stowarzyszenie Polites, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Fundacja Sektor 3 i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Obecnie Federacja ma około 90 członków i stale rozwija się by budować siłę zachodniopomorskich organizacji pozarządowych. Za nami dwa Walne Zgromadzenia członków Federacji, wspólne szkolenia, wiele stanowisk Federacji przesłanych do różnych instytucji, rekomendacje dla naszych przedstawicieli do różnych ciał dialogu obywatelskiego.

Monika Widocka z naszej Pracowni Pozarządowej obecnie już II kadencję jest Wiceprezesem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Zapraszamy na stronę www Federacji: federacjapozarzadowa.pl/ oraz na jej profil na facebooku: https://www.facebook.com/federacjapozarzadowa/