WSPIERAMY KONSULTACJE SPOŁECZNE W BIAŁYM BORZE

|PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Od marca 2016 w ramach partnerskiego projektu Pracowni Pozarządowej i Gminy Biały Bór, trwały prace nad Strategią rozwoju turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2016-2022. Zawartość powstałego dokumentu jest wynikiem pracy kilkudziesięciu osób, które podczas wielu spotkań warsztatowych na podstawie wniosków z konferencji, rozmów indywidualnych i analizy wyników badań z mieszkańcami i turystami wypracowały projekt Strategii. Obecnie trwają konsultacje społeczne, za nami otwarte spotkania dla mieszkańców Gminy. Opinie można składać do 15.12.

Ogłoszenie o konsultacjach: http://www.bialybor.com.pl/…/pok…/1042_konsultacje_spoleczne

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Udostępnij post na Facebooku: