ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Z przyjemnością informujemy, że Łukasz Cieśliński po raz kolejny wszedł w skład Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego!

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz doceniając zaangażowanie i chęć działania w ciele opiniodawczo – doradczym marszałka oraz chcąc umożliwić udział w pracach Rady wszystkich zgłoszonych osób z sektora pozarządowego – podjął decyzję, korzystając z ustawowej kompetencji, iż Jerzy Kotlęga wejdzie w skład Rady jako przedstawiciel marszałka.

Nowy skład Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji 2019 – 2022:

1. spośród przedstawicielek/przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych do Rady wejdą:

1) Abramowicz Elżbieta – Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin;
2) Cieśliński Łukasz – Pracownia Pozarządowa, Koszalin;
3) Gilewska Eliza Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Szczecin;
4) Giza Ewa – Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Kołobrzeg;
5) Łukomska – Dziedzic Anna – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Szczecin;
6) Maciejewska Agnieszka – Stowarzyszenie AMBER, Kołobrzeg;
7) Olejnik – Czerwonka Irmina – Miejski Klub Sportowy „Drawa”, Drawno;
8) Piszcz Katarzyna – Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia, Szczecin;
9) Radziwonowicz Roman – Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie;
10) Stankiewicz Marek – Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie;
11) Szczeglik Barbara – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Kołobrzegu;

2. spośród przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady wejdą:

1) Kalina Teresa – radna Województwa Zachodniopomorskiego;
2) Kustosz Olgierd – radny Województwa Zachodniopomorskiego;
3) Przepióra Marcin – radny Województwa Zachodniopomorskiego;
4) Rogowski Ireneusz – radny Województwa Zachodniopomorskiego;

3. Przedstawicielem Wojewody Zachodniopomorskiego w Radzie będzie pan Marek Chabior.

4. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie reprezentować będą:

1) Fate Shivan – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ;
2) Gorzałczyńska – Koczkodaj Małgorzata – dyrektorka Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego WZ;
3) Kotlęga Jerzy – pełnomocnik marszałka ds. oświaty;
4) Pieczyńska Magdalena  – kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Protokół z komisji ds. zliczenia i weryfikacji głosów (…)

Wyniki głosowania na kandydatów do ZRDPP

Wykaz wszystkich oddanych głosów

.

Cele działania ZRDPP:

1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa.

2. Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3. Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą należy w szczególności:

🔸 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami;

🔸 wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;

🔸 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

🔸 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;

🔸 wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

 

Rada rozpocznie nową kadencję już we wrześniu tego roku, tym czasem gratulujemy!

 

Udostępnij post na Facebooku: