SZKOLIMY Z NOWYCH WZORÓW OFERT

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Zbliża się czas, gdy ogłaszanych jest najwięcej konkursów samorządowych kierowanych do organizacji pozarządowych. Tym razem czeka nas szczególne wyzwanie – wzory ofert znacznie się zmieniły. Pomagamy zachodniopomorskim organizacjom łagodnie przejść przez zmiany. W wielu samorządach przeprowadzamy szkolenia dla organizacji tak by sprawne i poprawne umiały przygotować oferty do nadchodzących konkursów.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansował szkolenia w pięciu samorządach, które najbardziej potrzebują takiego wsparcia i zgłosiły swoją chęć współorganizacji szkolenia. Podczas rekrutacji wyłoniliśmy następujące 5 samorządów:

 • Czaplinek
 • Gryfino
 • Kołbaskowo
 • Świdwin
 • powiat myśliborski

Organizacje z terenu tych samorządów zachęcamy do śledzenia informacji o szkoleniach na stronach www ich Urzędów i do udziału w szkoleniach! 🙂

W ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych organizujemy także takie szkolenia w Koszalinie. Na najbliższe można zapisać się pod linkiem: https://evenea.pl/event/nowewzoryofertkoszalin/

 • Koszalin

Szczególnie cieszy nas inicjatywa samych samorządów, które zamawiają u nas szkolenia dla swoich lokalnych organizacji! To ważne by samorządy umożliwiały organizacjom ze swojego terenu dostęp do bezpłatnej fachowej wiedzy. Samorządy, które zarezerwowały u nasz szkolenie z nowych wzorów ofert tej jesieni to:

 • Barwice
 • Banie
 • Bobolice
 • Golczewo
 • Nowogard

Więcej informacji na temat szkoleń oraz doradztwa (telefonicznego i osobistego) udziela Łukasz Cieśliński (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl).

 

Fiszka szkolenia

Tytuł: Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach ofert

Uczestnicy: Osoby odpowiedzialne w organizacji za tworzenie ofert w konkursach samorządowych, osoby zarządzające organizacjami

Cel: zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia projektów na podstawie zaktualizowanych wzorów ofert realizacji zadań publicznych składanych w samorządach. Zwiększenie wiedzy z zakresu technik skutecznego pozyskiwania środków metodą projektową.

Program:

 • Podstawowe informacje o metodologii tworzenia projektów
 • Znaczenie projektów w działalności organizacji pozarządowych
 • Najważniejsze zmiany we wzorze oferty, umowy i sprawozdania (obowiązujące od marca 2019 r.)
 • Najważniejsze elementy oferty: analiza problemu, cele, rezultaty, działania, harmonogram, budżet
 • Umowa i sprawozdawczość projektowa
 • Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej na podstawie ustawy o pożytku

Prowadzący: Łukasz Cieśliński

Od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, współzałożyciel Pracowni Pozarządowej. Specjalista z zakresu współpracy organizacji i administracji publicznej, tworzenia i zarządzania projektami oraz podstaw formalno-prawnych funkcjonowania III sektora.

Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej i Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. Wiodące tematy szkoleń: planowanie, tworzenie i zarządzanie projektami; tworzenie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych; źródła finansowania działalności sektora pozarządowego; system współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych; aktywność obywatelska; narzędzia partycypacji obywatelskiej.

Moderator zespołów roboczych wypracowujących systemowe rozwiązania z zakresu współpracy JST-NGO w kilkunastu zachodniopomorskich samorządach. Współautor publikacji dotyczących tematyki partycypacji społecznej, budowania relacji władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Udostępnij post na Facebooku: