LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY. ANKIETA DLA KOSZALIŃSKICH NGO!

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Pracownia Pozarządowa również w tym roku ma za zadanie przeprowadzenie diagnozy stanu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi. Diagnoza ta zostanie zrealizowana poprzez Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW). Naszym głównym celem jest pomoc przedstawicielom organizacji i administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.

W trakcie procesu diagnostycznego badane zostaną opinie na temat współpracy w roku 2019: przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej, prezydentów Miasta, członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracowników Referatu Organizacji Pozarządowych Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Po co to robić? Po to, żeby móc stwierdzić, czy współpracuje się nam lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w jakim obszarze jest już wystarczająco dobrze. Będąc propozycją stałej formuły oceny, LIJW ma również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu propozycji rozwiązań.

Aby skutecznie i rzetelnie przeprowadzić badania stworzyliśmy dla organizacji pozarządowych dwie formy ankiety:

🔸 papierową, którą członkowie organizacji mogą wypełnić w siedzibie Pracowni Pozarządowej przy ul. Dworcowej 2

🔸 ankietę online dla członków organizacji dostępną pod linkiem: ANKIETA

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiet. Od Waszych odpowiedzi zależy to czy uda nam się zdiagnozować potencjał lokalnych organizacji i znaleźć najważniejsze obszary do tworzenia efektywnej współpracy z samorządem! 👍

 

Udostępnij post na Facebooku: