1% DLA SPOŁECZNEJ PASJI

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W 2019 roku wszyscy podatnicy w Polsce przekazali organizacjom pożytku publicznego rekordowe 875 mln zł z tytułu odpisu 1% podatku! Z czego blisko 33 mln zł pochodziło od zachodniopomorskich podatników.

W ramach akcji „Zostaw 1% podatku na Pomorzu Zachodnim” zachęcamy gorąco wszystkich, aby przekazywali je uprawnionym organizacjom z naszego regionu. Jest ich ponad 300 i działają w rozmaitych branżach. Każdy z nas może znaleźć tematykę, którą będzie chciał wesprzeć swoim 1%!

Branże te podzieliliśmy na 7 głównych kategorii, poniżej przybliżymy bardziej szczegółowo każdą z nich (w kolejności alfabetycznej).

Lista wszystkich organizacji pożytku publicznego (OPP) z terenu Pomorza Zachodniego dostępna jest m.in. na stronie: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ (stan aktualny na dzień 11 maja 2020 r.).

Wspierajmy rozwój Pomorza Zachodniego! Zostawmy 1% naszych podatków w naszym województwie!

1. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Z wszystkich organizacji pożytku publicznego funkcjonujących w naszym województwie aż 74 działa w sferze, którą nazwaliśmy „aktywność obywatelska”. Pod tym hasłem kryją się takie obszary działań, jak:

🔸 wsparciem lokalnych społeczności i budowaniem więzi społecznych (organizacje działające na rzecz rozwoju konkretnej miejscowości czy dzielnicy miasta),
🔸 ochroną praw obywatelskich i osobistych, w tym tych w niekorzystnej sytuacji wynikającej ze stanu zdrowia czy wieku (organizacje dbające o przestrzeganie prawa, zajmujące się wsparciem na rzecz dzieci, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami),
🔸 wzmacnianiem aktywności społecznej, obywatelskiej i wolontarystycznej,
🔸 wspieraniem działalności podmiotów sektora pozarządowego, czyli stowarzyszeń i fundacji, bez względu na to w jakim obszarze tematycznym prowadzą swoją aktywność.

2. EDUKACJA

Działalność w tym obszarze deklarują 34 podmioty. Prowadzą aktywność związaną z edukacją, nauką i wychowaniem. 1% podatku możemy wesprzeć szeroki wachlarz działań edukacyjnych:

🔸 na rzecz przedszkolaków i dzieci szkolnych (np. działalność świetlic),
🔸 angażujące i rozwijające zainteresowania czy hobby osób w każdym wieku,
🔸 umożliwiające dostęp do edukacji i podnoszące wiedzę zajęcia specjalistyczne skierowane do osób niepełnosprawnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
🔸 aktywizujące seniorów w ramach uniwersytetów trzeciego wieku,
🔸 popularyzujące naukę wśród osób w każdym wieku.

W tym obszarze możemy wspierać finansowo również działalność konkretnych szkół – podstawowych, średnich a nawet uczelni wyższych.

3. EKOLOGIA

W branży ekologii działa 18 zachodniopomorskich OPP. Prowadzą działania nie tylko związane z ochroną środowiska i edukacją w tym zakresie, ale także niosą wsparcie i opiekę bezdomnym zwierzętom, zapobiegają kłusownictwu lub też zajmują się ochroną i zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych konkretnych terenów czy rzek.

4. KULTURA I SZTUKA

W naszym województwie działają 32 organizacje kulturalne, którym możemy przekazać 1% podatku. Działalność prowadzą zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach: prowadzą muzea i teatry, chronią zabytki, organizują wystawy, plenery, warsztaty, koncerty, festiwale… Muzyka i malarstwo, rzeźba i taniec – wszystkie te dziedziny kultury i sztuki są obecne w działaniach organizacji.

5. RATOWNICTWO

23 organizacje pożytku publicznego prowadzą na Pomorzu Zachodnim działalność w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa. Można tu wymienić działania takie jak: akcje związane z niesieniem pomocy ofiarom i osobom poszkodowanym w misjach wojskowych, w wypadkach (w tym komunikacyjnych), propagowanie bezpiecznych zachowań (na wakacjach, nad wodą itp.) czy promowanie krwiodawstwa.

6. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Podobnie jak w kulturze, również w tym obszarze swoją działalność deklarują 32 organizacje pożytku publicznego. O tym, czym się zajmują na co dzień mówi oczywiście sama nazwa tej sfery, warto jednak wskazać na różnorodność dyscyplin, które możemy wesprzeć: golf, karate, koszykówka, piłka nożna, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka, sporty motorowe, strzelectwo, tenis stołowy, zapasy, żeglarstwo…

Organizacje te nie tylko trenują zawodników (pełnosprawnych i niepełnosprawnych), ale popularyzują kulturę fizyczną i promują zdrowy tryb życia. Do tego wszystkiego dochodzą działania związane z rozwojem turystyki i organizowaniem wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i krajoznawczym.

 

7. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

To najliczniej reprezentowany obszar w całym naszym zestawieniu – blisko 100 zachodniopomorskich OPP realizuje różnorodne działania związane z pomocą osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej, w podeszłym wieku.

Prowadzą one także aktywność w obszarze profilaktyki uzależnień i chorób oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w tym zakresie, propagują zdrowy tryb życia i najnowsze osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie.

.

Artykuł w ramach akcji "Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim"
Udostępnij post na Facebooku: