WSPÓŁPRACA WOJEWÓDZTWA Z NGO W ROKU 2019. RAPORT

|WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Zakończyliśmy drugą edycję badania stanu i jakości współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych. Analizowaliśmy to, co wydarzyło się we wzajemnych relacjach na przestrzeni roku 2019.

O opinie na temat współpracy pytaliśmy zarówno organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego jak też przedstawicieli/ki Urzędu Marszałkowskiego, zespołów działających przy Urzędzie i Radnych Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego.

Współpraca została oceniona w kilkunastu obszarach, tak aby uzyskać jak najszerszy obraz całej sytuacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania, który kompleksowo opisuje proces badania.

Dodatkowo zamieszczamy streszczenie z Raportu, które przesłaliśmy także do wszystkich samorządów naszego województwa, promując przy tym korzyści płynące z ewaluacji i badań realizowanych wspólnie działań – przez administrację i sektor pozarządowy.

Raport z badania LINK

Streszczenie Raportu z badania LINK

 

Badanie zrealizowane w ramach zadania „Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2020” współfinansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Udostępnij post na Facebooku: