FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO ON-LINE!

|PARTNERSKIE SAMORZĄDY

Już w najbliższy piątek, 30 października rozpoczniemy XIV Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO!

Odbędzie się ono w formule on-line (platforma ClickMeeting) i składać się będzie 10 sesji tematycznych, które wzmocnią wiedzę osób zajmujących się współpracą z organizacjami w urzędach z Pomorza Zachodniego, umożliwią wymianę doświadczeń i dostęp do nowych rozwiązań przydatnych w codziennej pracy.

Zachęcamy do zgłaszania się!

 

Szczegółowy harmonogram sesji w ramach Forum:

 • 30 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK), GODZ.: 10.00 – 11.30

Sesja otwierająca XIV Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO z udziałem Pana Olgierda Kustosza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pani Justyny Jakubowicz-Dziduch, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim (wraz z podsumowaniem tegorocznej edycji Konkursu Zachodniopomorski Lider Współpracy)

 

 • 3 LISTOPADA (WTOREK), GODZ.: 10.00 – 11.30 (LUB 16 LISTOPADA – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10.00 – 11.30; ten sam temat organizowany w 2 terminach – jeden z nich do wyboru)

Współpraca samorządu i organizacji w dobie COVID-19

Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy JST-NGO

 

 • 5 LISTOPADA (CZWARTEK), GODZ.: 10.00 – 11.30 (LUB 26 LISTOPADA – CZWARTEK, GODZ. 10.00 – 11.30; ten sam temat organizowany w 2 terminach – jeden z nich do wyboru)

Rozliczanie przez rezultaty – jak planować efekty w ofercie, jak je sprawozdawać i rozliczać

Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

 

 • 9 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK), GODZ.: 10.00 – 11.30 (LUB 20 LISTOPADA – PIĄTEK, GODZ. 10.00 – 11.30; ten sam temat organizowany w 2 terminach – jeden z nich do wyboru)

Zasady prowadzenia otwartych konkursów ofert 2020/2021 – ogłoszenia, wzory, sprawozdawczość, kontrola

Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy JST-NGO

 

 • 12 LISTOPADA (CZWARTEK), GODZ.: 10.00 – 11.30

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 16 latach – co działa a co wymaga zmian?

Magdalena Pieczyńska, kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ

 

 • 16 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK), GODZ.: 10.00 – 11.30 (LUB 3 LISTOPADA – WTOREK, GODZ. 10.00 – 11.30; ten sam temat organizowany w 2 terminach – jeden z terminów do wyboru)

Współpraca samorządu i organizacji w dobie COVID-19

Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy JST-NGO

 

 • 18 LISTOPADA (ŚRODA), GODZ.: 10.00 – 11.30

Dobre praktyki we współpracy samorządu i organizacji z województwa pomorskiego

Piotr Stec, Prezes Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji M.A.P.A. Obywatelska

 

 • 20 LISTOPADA (PIĄTEK), GODZ.: 10.00 – 11.30 (LUB 9 LISTOPADA – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10.00 – 11.30; ten sam temat organizowany w 2 terminach – jeden z nich do wyboru)

Zasady prowadzenia otwartych konkursów ofert 2020/2021 – ogłoszenia, wzory, sprawozdawczość, kontrola

Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy JST-NGO

 

 • 24 LISTOPADA (ŚRODA), GODZ.: 10.30 – 12.00

Dobre praktyki we współpracy samorządu i organizacji z Polski: polityka lokalowa (m.in.: preferencyjne warunki najmu oraz użyczanie lokali); mechanizm pożyczek z budżetu gminy dla organizacji

Łukasz Prykowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ORAZ

Krzysztof Godek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

 

 • 26 LISTOPADA (CZWARTEK), GODZ.: 10.00 – 11.30 (LUB 5 LISTOPADA – CZWARTEK, GODZ. 10.00 – 11.30; ten sam temat organizowany w 2 terminach – jeden z nich do wyboru)

Rozliczanie przez rezultaty – jak planować efekty w ofercie, jak je sprawozdawać i rozliczać

Łukasz Cieśliński, Pracownia Pozarządowa

 

Udział w Forum jest odpłatny (150 zł brutto od samorządu, niezależnie od liczby osób biorących udział w Forum).

 

Szczegóły organizacyjne dotyczące udziału:

 1. Zapisy na Forum odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny TUTAJ.
 2. Jeśli z jednego Urzędu w Forum będzie chciała uczestniczyć więcej niż jedna osoba, każda z nich musi oddzielnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wskazać sesje, w których deklaruje swój udział (może wskazać ich dowolną liczbę, od 1 do 8). Na adresy osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy będą przesyłane informacje umożliwiające logowanie się na daną sesję.
 3. Z jednego Urzędu w sesjach w ramach Forum może uczestniczyć dowolna liczba osób, pod warunkiem dostępności miejsc w danej sesji.
 4. Opłata za udział w Forum wnoszona przez Urząd jest stała, niezależnie od liczby zgłoszonych osób oraz liczby sesji, w których będą uczestniczyć te osoby.
 5. W podanej cenie zapewniamy Państwu dostęp do udziału we wszystkich sesjach w trakcie Forum oraz komplet materiałów.
 6. W przypadku potwierdzenia i opłacenia swojego udziału w Forum i jednocześnie braku możliwości udziału w którejś z zadeklarowanych sesji, zapisana osoba otrzyma komplet materiałów z danej sesji.
 7. Informację o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału prześlemy drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 8. W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury (dla danego urzędu wystawimy jedną fakturę, niezależnie od liczby zgłoszonych osób z tego urzędu).
 9. W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowania danej osoby do udziału w Forum, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym przesłana zostanie faktura i/lub karta zgłoszenia na Forum.
 10. Wpłat należy dokonywać na rachunek: 59 1240 3653 1111 0000 4189 0033 (Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2).
 11. W tytule przelewu należy wpisać: „udział w Forum Pełnomocników 2020”, oraz nazwę odbiorcy faktury.

Wszelkich informacji na temat Forum udziela Łukasz Cieśliński, tel.: 609 144 511, e-mail: lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Udostępnij post na Facebooku: