FUNDUSZE UNIJNE W 2021-2027 – SPOTKANIE ONLINE

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Początek roku 2021 oznacza początek nowej perspektywy unijnego dofinansowania dla Polski – w okresie 2021-2027 nasz kraj otrzyma w formie bezzwrotnej pomocy ok. 124 mld euro (w tym fundusz odbudowy).

Zanim jednak zaczniemy z nich korzystać, niezbędne jest zaplanowanie obszarów i zasad wsparcia. Zarówno na poziomie krajowym, jak i w poszczególnych województwach.

Ważne jest, aby w tym procesie nie zabrakło głosu organizacji pozarządowych!

Dlatego zapraszamy Was na spotkanie, które ma posłużyć do wymiany doświadczeń w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu funduszy unijnych oraz do podjęcia próby stworzenia rekomendacji, które umożliwią szerszy udział organizacji w tych procesach w naszym regionie.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicielek i przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji, w szczególności do członkiń i członków komitetów monitorujących, zespołów doradczych i konsultacyjnych (np. rad działalności pożytku publicznego) oraz organizacji członkowskich federacji i porozumień III sektora.

 

Spotkanie zorganizowane będzie w formie on-line 20 stycznia (środa) w godz. 19.00 – 20.30 (platforma ClickMeeting).

Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Sesja ma charakter interakcyjny – wymagany jest dostęp do mikrofonu i kamerki.

Bezpośredni link do rejestracji: https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/perspektywa-2021-2027-udzial-organizacji-w-planowaniu-i-wdrazaniu/register.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Spotkanie w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych

Udostępnij post na Facebooku: