KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2021 – ZGŁOSZENIA DO 23 WRZEŚNIA!

|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Wraz z Miastem Koszalinem mamy ogromną przyjemność zaprosić koszalińskie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w corocznym konkursie promującym ich wkład w rozwój naszego pięknego miasta!

KATEGORIE

W Konkursie zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach:

  1. Koszaliński Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną przez organizację w minionym roku kalendarzowym (2020 r.)
  2. Koszaliński Debiut NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w minionym roku kalendarzowym (2020 r.) przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020
  3. Koszaliński Honorowy Lider NGO – za całokształt działalności organizacji zarejestrowanej przed rokiem 1991
    .

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele: Gminy Miasto Koszalin (maksymalnie 3 osoby), laureatów Konkursu z lat poprzednich (maksymalnie 5 osób) oraz Pracowni Pozarządowej (maksymalnie 2 osoby). Przedstawiciele Komisji podczas obrad będą oceniać zgłoszenia wg. kart ocen załączonych do Regulaminu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowej, będącej realizatorem zwycięskiej inicjatywy otrzymają z rąk Prezydenta Miasta Koszalina lub jego przedstawiciela statuetkę, dyplom oraz prawo do posługiwania się tytułem:

🔸 „KOSZALIŃSKI LIDER NGO”
🔸 „KOSZALIŃSKI DEBIUT NGO”
🔸 „KOSZALIŃSKI HONOROWY LIDER NGO”

Regulamin Konkursu:


ZGŁOSZENIA

ZE WZGLĘDU NA PRZESUNIĘCIE TERMINU OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 23 WRZEŚNIA

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 30 sierpnia do 17 września.

Można je składać:

  • w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową) w siedzibie Pracowni Pozarządowej (75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2) z dopiskiem na kopercie „KOSZALIŃSKI LIDER NGO”,
  • skanem na adres: biuro@pracowniapozarzadowa.pl (w tytule maila „KOSZALIŃSKI LIDER NGO”)
  • lub w wersji online – ew. załączniki należy dostarczyć osobiście lub dosłać na adres e-mail biuro@pracowniapozarzadowa.pl. W tytule maila KOSZALIŃSKI LIDER NGO – ZAŁĄCZNIKI, w treści maila należy podać nazwę organizacji oraz nazwę inicjatywy.

KATEGORIE LIDER i DEBIUT NGO – ZGŁOSZENIA:  wersja word;  wersja pdf;  wersja online

KATEGORIA HONOROWY LIDER NGO – ZGŁOSZENIA: wersja word;  wersja pdf;  wersja online

 

INFORMACJE I WSPARCIE

Chętnie służymy informacjami i pomocą w wypełnianiu formularzy oraz ich wydrukiem.

Kontakt:

Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin
tel.: 94 340 35 23
biuro@pracowniapozarzadowa.pl

.

Wyniki poznamy już 7-go października podczas obchodów Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych!

Przypomnijmy, iż za nami aż siedem edycji konkursu:

2014 roku zwycięską organizacją okazało się Stowarzyszenie SFX, organizator imprezy biegowej Nocna Ściema.

2015 roku statuetka i miano Koszalińskiego Lidera NGO trafiły do Fundacji Zdążyć z Miłością za inicjatywę mieszkania chronionego dla samotnych, bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi.

Tytuł Koszalińskiego Lidera NGO 2016 otrzymało Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne za Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja.

2017 roku zwyciężyło Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin z inicjatywą „Wsparcie dla Rodziny”. Przyznano także nagrodę w kategorii Debiut NGO: Stowarzyszenie TRIO BASKET KOSZALIN oraz nagrody w kategorii Honorowy Lider NGO, które otrzymały Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy Koszalin oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. Pełne wyniki zeszłorocznej edycji dostępne są tu.

2018 roku tytuł Koszalińskiego Lidera NGO zdobyło Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie za inicjatywę „Samodzielność – moja przyszłość”. Pełne wyniki edycji 2018 dostępne są tutaj.

2019 roku Koszalińskim Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia za inicjatywę „Dom otwarty dzień i noc”. Pełne wyniki edycji 2019 możecie sprawdzić tutaj.

W 2020 roku roku zwyciężył Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Koszalin za inicjatywę: „II Zachodniopomorskie Manewry Ratownictwa Koszalin 2019”. Pełne wyniki edycji 2019 możecie sprawdzić tutaj.

.

Konkurs współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Koszalina

Udostępnij post na Facebooku: