DOTACJE – WSPARCIE DORAŹNE DLA ORGANIZACJI

Kolejny raz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na rozwiązanie nieprzewidzianych, nagłych problemów. Narodowy Instytut Wolności ogłosił właśnie kolejną edycje konkursu w Priorytecie 5 – Wsparcie doraźne.

Najważniejsze informacje:

🔸 Konkurs ma charakter ciągły – do wyczerpania środków wnioski rozpatrywane są na bieżąco
🔸 Wnioski nie są porównywane między sobą – jeśli Wasz pomysł będzie zgody z wymogami konkursu – otrzymacie dofinansowanie
🔸 Możecie wnioskować o maksymalnie 10.000 zł, nie ma potrzeby wnoszenia wkładu własnego
🔸 Do składania ofert służy specjalna strona: https://generator.niw.gov.pl/

„W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”

Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu znajdziecie tutaj: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2022p/priorytet-5/

.

Jak zawsze możecie liczyć na pomoc eksperta naszego Centrum Organizacji Pozarządowych przy tworzeniu i/lub składaniu wniosku – Łukasz Cieśliński, 609144511, lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.

.

.

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Koszalin
oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

.

Udostępnij post na Facebooku:
fb-share-icon